BuitengeWOON juli

Geldgids 2020

In april heeft gemeente Nissewaard de Geldgids uitgebracht.

In deze overzichtelijke Geldgids, in de vorm van een krant, staan alle financiële regelingen en voorzieningen voor bewoners met een laag inkomen. Bijvoorbeeld de Individuele inkomenstoeslag, de energiebijdrage en de Rotterdampas. En dat zijn ook de verschillende fondsen voor cultuur, sport en onderwijs voor kinderen. Verder is er een overzicht van organisaties die kosteloos kunnen helpen bij de financiële administratie, het aanvragen van een regeling en ondersteunen bij de persoonlijke boekhouding.

Alle huurders van De Zes Kernen hebben een exemplaar van de Geldgids 2020 ontvangen.
Nog een keer de Geldgids nalezen? Dat kan hier.

Jaarverslag 2019

Elk jaar schrijven wij ons jaarverslag. Hierin vertellen we wat we het afgelopen jaar hebben gedaan. In het eerste deel van het jaarverslag (het Bestuursverslag) leggen we uit wat onze doelstellingen zijn, wat we deden op het gebied van investeringen en hoe het financieel gaat met De Zes Kernen. Ook doet de Raad van Commissarissen verslag van wat zij hebben gedaan en besproken.

U leest in het Volkshuisvestelijk verslag over onze kerntaak: het verhuren van sociale huurwoningen en hoe we omgaan met leefbaarheid, wonen en zorg en wat er binnen onze organisatie gebeurd.

Het jaarverslag over 2019 is donderdag 18 juni 2020 vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen en daarna door de accountant gewaarmerkt.
Interesse in ons jaarverslag over 2019? Download hier het jaarverslag 2019.

 

Een goed visitatierapport

Elke woningcorporatie is verplicht om één keer in de vier jaar een visitatie te laten uitvoeren. Dat betekent dat door een onafhankelijke commissie wordt gekeken of onze ambities passen bij de opgaven in het werkgebied en hoe we maatschappelijk functioneren. De visitatiecommissie vraagt hiervoor veel informatie aan de woningcorporatie, maar interviewt ook belanghebbenden van de woningcorporatie zoals de gemeenten, de huurdersvereniging en zorg- en welzijnsorganisaties.

Het visitatierapport over de periode 2014-2018 is met gepaste trots ontvangen door onze woonstichting. We hebben op alle onderdelen een mooie beoordeling en veel complimenten gekregen. Dat doet ons goed.

  • Presteren naar opgaven en ambities : 6,7
  • Presteren volgens belanghebbenden : 7,7
  • Presteren naar vermogen : 7
  • Governance : 7,5

Met de verbeterpunten die door onze belanghebbenden zijn aangegeven gaan we natuurlijk aan de slag. Benieuwd naar het rapport? Lees het hier

Nieuw keukenbeleid vanaf 1 juli 2020

De Coronacrisis heeft er voor gezorgd dat bedrijven aanvullende maatregelen moesten nemen om te kunnen blijven bestaan. Ook woningcorporaties werden gedwongen om sommige processen zoals de verhuur van woningen of de inspecties aan te passen. Mede door de Coronacrisis hebben wij afgelopen periode ook eens goed gekeken naar ons huidige keukenbeleid.

Met ingang van 1 juli 2020 passen wij ons keukenbeleid aan. Ongewijzigd blijft dat wij bij een verzoek tot het plaatsen van een nieuwe keuken bepalen of een nieuwe keuken inderdaad noodzakelijk is in uw woning. Normaal gesproken heeft een keuken een levensduur van zo’n 25 jaar. Ook beoordelen we dan of het tegelwerk vervangen moet worden.

Standaard uitvoeringen

Vanaf 1 juli 2020 kunt u voor de nieuwe keuken kiezen uit drie standaard uitvoeringen. Hieronder ziet u één van deze uitvoeringen:

Afbeelding | Eén van de standaard keuken uitvoeringen

Uitbreidingen ten opzichte van het oude keukenblok, zoals het plaatsen van een inbouwvaatwasser of kookplaat etc. zijn vanaf 1 juli niet meer mogelijk. Een uitzondering hierop is de mogelijkheid tot het wijzigen van een onderkastje voor een ladenblok. Hier betaalt u dan wel de extra kosten voor. Natuurlijk wordt dit in een gesprek met onze medewerker allemaal nog even uitgelegd en met u doorgenomen.

Standaarduitvoering tegelwerk

Ook het tegelwerk wordt gestandaardiseerd. Is het nodig dat het tegelwerk van de keuken moet worden vervangen? Dan komt er in alle gevallen wit tegelwerk voor terug met tegels van 30 x 15 cm.

Eerste paal Koninginnehof een feit

Nadat de benodigde vergunningen medio april waren ontvangen kon de start van de bouw worden gepland. Op woensdag 17 juni om 09.00 uur was het zover! Onder het toeziend oog van diverse buurt- en dorpsbewoners werd de eerste paal geboord door een medewerker van Woonstichting De Zes Kernen. Het boren van boorpalen is een manier van funderen waarbij weinig trillingen optreden.

Vanwege het Coronavirus kon met de kopers en betrokken partijen ter plaatse geen ‘eerste-paal’ feestje worden gevierd. Daarom is er door Woonstichting De Zes Kernen voldoende beeldmateriaal gemaakt om te delen met geïnteresseerden. Ook projectontwikkelaar Stout zorgt door middel van filmpjes dat de kopers op de hoogte worden gehouden van de bouw van hun woning. Kijk op onze projectpagina voor meer informatie.

Bouw Koninginnehof mag starten

We hebben goed nieuws! Nadat op 20 april 2020 het Bestemmingsplan werd goedgekeurd door de Gemeenteraad, hebben we nu ook een akkoord ontvangen op de Omgevingsvergunning. Dat betekent dat we mogen starten met het bouwen van de woningen van nieuwbouwproject Koninginnehof in Zuidland. U begrijpt dat we, na jarenlange voorbereidingen, direct de planning voor de start van de bouw hebben uitgewerkt.

Planning

Deze week wordt het bouwterrein grenzend aan de Juliana-/Emma- en Wilhelminastraat in Zuidland opgeschoond en wordt het gras gemaaid. Daarna worden een waterput en elektrakast aangebracht. Naar verwachting worden de bouwhekken op vrijdag 29 mei geplaatst en wordt gestart met het aanbrengen van bouwwegen. Op dinsdag 2 en woensdag 3 juni worden water en elektra aangesloten. Daarna worden de bouwketen neergezet en wordt gestart met het uitgraven van de bouwblokken.

Als dit allemaal voorspoedig verloopt verwachten we dat in de week van 15 juni (week 25) gestart kan worden met het boren voor de boorpalen. Dit is een manier van funderen waarbij weinig trillingen optreden. Natuurlijk zijn de genoemde data onder voorbehoud.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van de bouw? Op onze projectsite kunt u alles vinden over de voortgang van de bouw en hoe de huizen er straks uit komen te zien. Ook kunt u zich daar aanmelden voor onze speciale Koninginnehof-nieuwsbrief.

Herziene maatregelen Corona

Coronacrisis: zorgen om huur betalen

Afgelopen dinsdagavond is bekend gemaakt dat de maatregelen om het Coronavirus te bedwingen, verlengd zijn tot en met 19 mei 2020. Ook wij houden ons aan deze maatregelen, waardoor ons kantoor tot 20 mei gesloten blijft. Wel zijn we telefonisch en per mail bereikbaar.

Maakt u zich zorgen over de huurbetaling?

We kunnen ons voorstellen dat u zich zorgen maakt over de betaling van uw huur, zeker als uw inkomen sterk is gedaald door de Coronacrisis. Neemt u in dat geval vooral contact op met onze medewerker Huurincasso. U kunt op dinsdag tot en met vrijdag tussen 09.00 – 12.00 uur bellen naar (0181) 668 222 of stuur een mail naar silvia@dezeskernen.nl. Samen zoeken we naar een passende oplossing en misschien is alleen het bieden van een luisterend oor al wel voldoende.

Bent u ondernemer of zzp’er?

De overheid heeft een pakket aan maatregelen om ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis veel inkomen moeten missen, financieel te ondersteunen. Meer informatie vindt u op de website van de rijksoverheid.

Huurverhoging 2020

We maken met elkaar een bijzondere tijd door. Ondanks dat we allemaal zoveel mogelijk thuis blijven en thuis werken gaan sommige zaken toch gewoon door. Zo is of wordt binnenkort bij u het huurverhogingsvoorstel bezorgd. Wij hebben ervoor gekozen om dit gewoon door te laten gaan omdat het huurverhogingsvoorstel, wettelijk twee maanden van te voren, dus voor 1 mei 2020, moet worden verstuurd.

Gelet op de omstandigheden heeft onze koepelorganisatie geadviseerd om de huurverhoging per 1 juli 2020 in te laten gaan en om eventueel zelf maatwerk te bepalen. Dat hebben wij gedaan door voor ruim 1.000 huurders met een laag inkomen of behorend tot de uitzonderingsgroep, een lager percentage te bepalen. Voor de andere huurders is de huurverhoging gematigd tot het inflatiepercentage.

Mocht deze crisis bij u sociale en/of financiële problemen veroorzaken, neem dan vooral contact met ons op. In deze tijden mag u rekenen op extra maatwerk, dat van huurder tot huurder zal verschillen.

Tenslotte willen we u vragen om rekening te blijven houden met de regels die nu gelden. Houd afstand van elkaar en blijf zo veel mogelijk thuis. Wij doen dit ook en werken dus nog steeds zoveel mogelijk vanuit huis. Wel blijven we op werkdagen tussen 09.00-12.00 uur bereikbaar zoals u dat van ons gewend bent.

We wensen u nogmaals veel sterkte.

Woonstichting De Zes Kernen en medewerkers