Bouw Koninginnehof mag starten

We hebben goed nieuws! Nadat op 20 april 2020 het Bestemmingsplan werd goedgekeurd door de Gemeenteraad, hebben we nu ook een akkoord ontvangen op de Omgevingsvergunning. Dat betekent dat we mogen starten met het bouwen van de woningen van nieuwbouwproject Koninginnehof in Zuidland. U begrijpt dat we, na jarenlange voorbereidingen, direct de planning voor de start van de bouw hebben uitgewerkt.

Planning

Deze week wordt het bouwterrein grenzend aan de Juliana-/Emma- en Wilhelminastraat in Zuidland opgeschoond en wordt het gras gemaaid. Daarna worden een waterput en elektrakast aangebracht. Naar verwachting worden de bouwhekken op vrijdag 29 mei geplaatst en wordt gestart met het aanbrengen van bouwwegen. Op dinsdag 2 en woensdag 3 juni worden water en elektra aangesloten. Daarna worden de bouwketen neergezet en wordt gestart met het uitgraven van de bouwblokken.

Als dit allemaal voorspoedig verloopt verwachten we dat in de week van 15 juni (week 25) gestart kan worden met het boren voor de boorpalen. Dit is een manier van funderen waarbij weinig trillingen optreden. Natuurlijk zijn de genoemde data onder voorbehoud.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van de bouw? Op onze projectsite kunt u alles vinden over de voortgang van de bouw en hoe de huizen er straks uit komen te zien. Ook kunt u zich daar aanmelden voor onze speciale Koninginnehof-nieuwsbrief.

Herziene maatregelen Corona

Coronacrisis: zorgen om huur betalen

Afgelopen dinsdagavond is bekend gemaakt dat de maatregelen om het Coronavirus te bedwingen, verlengd zijn tot en met 19 mei 2020. Ook wij houden ons aan deze maatregelen, waardoor ons kantoor tot 20 mei gesloten blijft. Wel zijn we telefonisch en per mail bereikbaar.

Maakt u zich zorgen over de huurbetaling?

We kunnen ons voorstellen dat u zich zorgen maakt over de betaling van uw huur, zeker als uw inkomen sterk is gedaald door de Coronacrisis. Neemt u in dat geval vooral contact op met onze medewerker Huurincasso. U kunt op dinsdag tot en met vrijdag tussen 09.00 – 12.00 uur bellen naar (0181) 668 222 of stuur een mail naar silvia@dezeskernen.nl. Samen zoeken we naar een passende oplossing en misschien is alleen het bieden van een luisterend oor al wel voldoende.

Bent u ondernemer of zzp’er?

De overheid heeft een pakket aan maatregelen om ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis veel inkomen moeten missen, financieel te ondersteunen. Meer informatie vindt u op de website van de rijksoverheid.

Huurverhoging 2020

We maken met elkaar een bijzondere tijd door. Ondanks dat we allemaal zoveel mogelijk thuis blijven en thuis werken gaan sommige zaken toch gewoon door. Zo is of wordt binnenkort bij u het huurverhogingsvoorstel bezorgd. Wij hebben ervoor gekozen om dit gewoon door te laten gaan omdat het huurverhogingsvoorstel, wettelijk twee maanden van te voren, dus voor 1 mei 2020, moet worden verstuurd.

Gelet op de omstandigheden heeft onze koepelorganisatie geadviseerd om de huurverhoging per 1 juli 2020 in te laten gaan en om eventueel zelf maatwerk te bepalen. Dat hebben wij gedaan door voor ruim 1.000 huurders met een laag inkomen of behorend tot de uitzonderingsgroep, een lager percentage te bepalen. Voor de andere huurders is de huurverhoging gematigd tot het inflatiepercentage.

Mocht deze crisis bij u sociale en/of financiële problemen veroorzaken, neem dan vooral contact met ons op. In deze tijden mag u rekenen op extra maatwerk, dat van huurder tot huurder zal verschillen.

Tenslotte willen we u vragen om rekening te blijven houden met de regels die nu gelden. Houd afstand van elkaar en blijf zo veel mogelijk thuis. Wij doen dit ook en werken dus nog steeds zoveel mogelijk vanuit huis. Wel blijven we op werkdagen tussen 09.00-12.00 uur bereikbaar zoals u dat van ons gewend bent.

We wensen u nogmaals veel sterkte.

Woonstichting De Zes Kernen en medewerkers

Vragenlijst brandveiligheid

Het zijn bijzondere tijden. Brandveiligheid bij u thuis is dan misschien ook niet iets waar u nu veel mee bezig bent. Maar juist in tijden als deze, waarin veel mensen thuis zitten, is het van groot belang dat dit op orde is.

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wil graag weten of de brandveiligheid in woongebouwen kan worden verhoogd, door bewoners meer bij het preventieproces te betrekken. Zij hebben daarom een online vragenlijst samengesteld om met uw hulp een beeld te krijgen van de huidige situatie. Daarnaast willen ze inventariseren welke wensen u als bewoner heeft en op welke manier u graag betrokken zou willen worden.

De vragenlijst bestaat uit drie delen: een aantal algemene kennisvragen over brandveiligheid, een aantal vragen over brandveiligheid bij u thuis en een aantal vragen over de mogelijkheid om u meer te betrekken bij het brandpreventieve proces.

Het invullen van de vragenlijst kost u zo’n tien minuten. Uiteraard worden al uw gegevens vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden.

Doet u mee?

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan: https://www.thesistoolspro.com/goto/VragenlijstVRR

Vragen?

Heeft u vragen over de vragenlijst of het onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met Tim Ottink (06 – 40160515). Heeft u vragen over brandveiligheid bij u thuis? Kijk dan eens op de website: https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/folders-brandveiligheid.

Maatregelen Corona verlengd

De adviezen en maatregelen om het Coronavirus in Nederland maximaal te controleren zijn verlengd tot en met 19 mei 2020. Onze woonstichting houdt zich aan deze maatregelen. Hieronder leest u hoe we proberen ons werk zo goed mogelijk voort te zetten.

Kantoor blijft gesloten voor inloop

Ons kantoor blijft gesloten voor inloop. Ons werk gaat door, maar onze medewerkers blijven zo veel mogelijk thuis en werken van daar uit.

Wilt u ons bellen? Dat kan

Wij blijven iedere werkdag tussen 09.00 – 12.00 uur telefonisch bereikbaar. Door de minimale bezetting op kantoor kan het zijn dat onze wachttijden aan de telefoon langer zijn dan u van ons gewend bent. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Spoedreparaties

Om zowel u als onze aannemers te beschermen voeren we alleen spoedreparaties uit. We vragen u om, reparatieverzoeken die kunnen wachten, pas bij ons te melden als alle bedrijven en instanties weer op volle kracht draaien. Bewaar uw reparatieverzoek dus nog even tot in ieder geval 20 mei 2020.

Heeft u echt een noodgeval? Neemt u dan telefonisch contact met ons op door te bellen naar (0181) 668 222.

Onderhoudswerkzaamheden buitenzijde woning

Onderhoudswerkzaamheden aan de buitenzijde van de woning kunnen vooralsnog blijven door gaan. De uitvoerende bedrijven houden rekening met het maximaal aantal in te zetten medewerkers en houden zich aan de 1,5 meter afstand tot elkaar. Zij komen ook niet bij u in de woning. Is dit toch nodig? Dan vragen zij u de woning tijdelijk te verlaten.

Geen verhuringen, wel opzeggingen

Wij verhuren tijdelijk geen nieuwe woningen. Opzeggingen kunnen nog steeds door gaan, maar worden door ons schriftelijk en/of telefonisch afgehandeld. Er zijn geen eerste- en ook geen eindinspecties. Natuurlijk wordt, voordat we de woning opnieuw verhuren, gecontroleerd hoe deze is achter gelaten. We verwachten dus van u dat u de woning achterlaat zoals dat is afgesproken.

Geen huisbezoeken

Onze medewerkers komen zo lang de maatregelen gelden niet op huisbezoek. Alle gemaakte afspraken zijn inmiddels afgezegd en veel wordt nu per telefoon afgehandeld. Heeft u vragen of wilt u overlast melden? Dat kan gewoon zoals u gewend bent, per telefoon of via de site.

Alleen samen krijgen we het coronavirus in Nederland snel onder controle. Hou vol, blijf zoveel mogelijk thuis en hopelijk zien we elkaar dan snel weer.

Woonstichting De Zes Kernen

Kantoor gesloten – Corona Update-

De omgang met het Coronavirus in Nederland is een nieuwe fase ingegaan. Als woonstichting doen we wat we kunnen om te voorkomen dat wij bijdragen aan verdere verspreiding van het Coronavirus. Toch blijven we ons werk graag zo goed mogelijk doen. Dat vraagt wel om aanvullende maatregelen. In de brief informeren wij u daarover.

Kantoor gesloten voor inloop

Ons kantoor is met ingang van 16 maart 2020 per direct gesloten voor inloop. Ons werk gaat door, maar onze medewerkers werken zo veel mogelijk thuis of zijn in shifts aanwezig op kantoor.

Wilt u ons bellen? Dat kan

Wij blijven iedere werkdag tussen 09.00 – 12.00 uur telefonisch bereikbaar. Het kan zijn dat onze wachttijden aan de telefoon langer zijn dan u van ons gewend bent. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Spoedreparaties

Om zowel u als onze aannemers te beschermen voeren we alleen nog spoedreparaties uit. We vragen u om, reparatieverzoeken die kunnen wachten tot na 6 april 2020, even op te schrijven en pas bij ons te melden als alle bedrijven en instanties weer op volle kracht draaien. Heeft u echt een noodgeval? Neemt u dan telefonisch contact met ons op door te bellen naar (0181) 668 222. Wilt u onze opzichter spreken? Belt u dan tussen 09.00 en 10.00 uur naar (0181) 668 228.

Onderhoudswerkzaamheden buitenzijde woning

Onderhoudswerkzaamheden aan de buitenzijde van de woning gaan wel gewoon door. De uitvoerende bedrijven houden rekening met het maximaal aantal in te zetten medewerkers. Zij komen ook niet bij u binnen.

Geen verhuringen, wel opzeggingen

Tot en met in ieder geval 6 april 2020 verhuren wij tijdelijk geen woningen. Opzeggingen kunnen wel gewoon door gaan, maar worden door ons schriftelijk en/of telefonisch afgehandeld. Er zijn geen eerste- en ook geen eindinspecties. Natuurlijk wordt, voordat we de woning opnieuw verhuren, gecontroleerd hoe deze is achter gelaten. We verwachten dus van u dat u de woning achterlaat zoals dat is afgesproken.

Geen huisbezoeken

Onze medewerkers komen voorlopig niet op huisbezoek. Alle gemaakte afspraken worden afgezegd of waar dat kan per telefoon afgehandeld. Ook in het geval van overlast of sociaal beheer komen de huisbezoeken te vervallen. Heeft u vragen of wilt u overlast melden? Dat kan gewoon zoals u gewend bent, per telefoon of via de site.

We vragen uw begrip voor deze maatregelen. We hopen dat we op deze manier onze bijdrage kunnen leveren om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, informeren wij u zo snel mogelijk.

Werkzaamheden aan onze website

Zoals u misschien ziet heeft onze site een opfrisbeurt gehad. De lettertypen zijn veranderd en sommige pagina’s zien er anders uit.

Het zou kunnen voorkomen dat een link niet werkt. Dat hebben we zojuist zelf geconstateerd en vinden we erg vervelend.
Achter de schermen wordt dan ook hard gewerkt om deze problemen op te lossen.

Excuses voor het ongemak

Hygiënemaatregelen Coronavirus

Goed de handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. Deze algemene hygienemaatregelen zijn belangrijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op advies van het RIVM wordt sinds maandagavond 9 maart 2020 ook opgeroepen om geen handen te schudden.

Woonstichting De Zes Kernen volgt de richtlijnen van het RIVM. Omdat we het besmettingsgevaar zoveel mogelijk willen beperken en het beste voor hebben met zowel onze huurders als onze medewerkers volgen wij de volgende regels:

 1. Medewerkers schudden geen handen en houden afstand van gesprekspartners Onze medewerkers schudden tijdelijk geen handen. Ze houden afstand van bezoekers en gesprekspartners.
 2. We vragen of u klachten (verkoudheid, hoesten of koorts) heeft, voordat we binnenkomen in uw woning
  Is het antwoord ja? Dan gaat de afspraak niet door. We maken dezelfde dag een nieuwe afspraak voor over minimaal 2 weken.
 3. U komt aan de balie bij onze woonstichting
  U bent natuurlijk van harte welkom bij ons op kantoor. Wel treffen wij extra maatregelen: We geven geen hand en we houden iets meer afstand
  Heeft u klachten (verkoudheid, hoesten of koorts)? Dan vragen wij u niet naar ons toe te komen, maar ons te bellen. Dat kan iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur.
 4. Medewerkers met verkoudheidsklachten voeren zo min mogelijk persoonlijke gesprekken.
  Hebben onze medewerkers verkoudheidsklachten? Dan hebben zij waar mogelijk meer telefonisch contact dan persoonlijke gesprekken.

Wilt u meer weten of heeft u vragen over het coronavirus?
Kijk dan op de site van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: www.rivm.nl of bel naar 0800 – 1351.

Belangrijk! Achterpadverlichting

In de buitengeWOON die deze week is uitgekomen staat een artikel over de mogelijkheid om (samen met uw buren) een kwaliteitslamp aan te vragen bij gemeente Nissewaard om uw achterpad te verlichten.

Helaas blijken de lampen niet op voorraad te zijn bij de gemeente.
Wij werken er hard aan om ervoor te zorgen dat de lampen snel weer af te halen zijn, want de animo blijkt groot.

Excuses voor het ongemak.

Zodra de lampen weer op voorraad zijn zetten wij dit op onze website en facebookpagina.