Wat doen wij aan de woningnood

Wil met pensioen

Vandaag, dinsdag 13 september, was het de laatste werkdag van Wil van Aalst. Veel van onze huurders kennen Wil vast, want zij is 20 jaar lang degene geweest die de telefoon aannam als er werd gebeld naar onze woonstichting. Ook was zij het aanspreekpunt voor een huurder die in aanmerking kwam voor een nieuwe keuken. Met passie en advies werd iedere keuken zorgvuldig geplaatst. Door het bereiken van de AOW-leeftijd mag Wil nu van haar pensioen gaan genieten. Samen met haar man en kinderen wensen we haar het allerbeste!

Kaartje voor Wil

Vindt u het leuk om Wil een kaartje te sturen? Dan kan dat natuurlijk. U kunt het kaartje sturen naar:

Woonstichting De Zes Kernen
t.a.v. Wil van Aalst
Gemeenlandsedijk Zuid 12 A
3216 AH  ABBENBROEK

Wij zorgen er dan voor dat Wil de kaarten ontvangt.

De zevende kern

Vandaag, vrijdag 1 juli 2022, is het officieel! Woonstichting De Zes Kernen is verhuurder in niet zes, maar in zeven kernen.

Vandaag draagt Vestia in totaal ruim 750 woningen over aan de woningcorporaties Maasdelta Groep, Ressort Wonen en woonstichting De Zes Kernen. De overname draagt bij aan het op peil houden van het aantal sociale huurwoningen in gemeente Brielle. De bestuurders René de Groot (Maasdelta Groep), Frans Desloover (Ressort Wonen) en Anja van der Sijde (De Zes Kernen) heten de nieuwe huurders van harte welkom. “Wij vinden het belangrijk dat deze woningen in gemeente Brielle behouden blijven voor de sociale huur. Er is een enorme vraag naar betaalbare woningen. Samen zorgen we hiervoor. De huidige huurders behouden hun huurovereenkomst en hun rechten en plichten hieruit blijven hetzelfde”.

Lees hier het persbericht dat vandaag door de drie corporaties is gepubliceerd

Zwartewaal

Een deel van onze missie luidt: “Woonstichting De Zes Kernen is dé woningcorporatie voor de kernen in een landelijke woonomgeving. Wij bieden nu en in de toekomst voor de doelgroep met een smalle beurs, betaalbaar en goed wonen voor jong en oud in de kernen“.

Wij nemen daarom een deel van de woningen in de kern Zwartewaal over van Vestia. Dit past bij ons missie en bij alles waar wij voor staan. Met ingang van vandaag, vrijdag 1 juli 2022 voegen we 53 woningen in Zwartewaal toe aan ons bezit.

Op onze website is voor de nieuwe huurders uit Zwartewaal een speciale pagina ingericht waarop zij allerlei handige informatie kunnen vinden.

Klik hier voor het eerdere persbericht van Vestia

Jaarverslag 2021

Reinie met pensioen

Vandaag, dinsdag 31 mei, is het de laatste werkdag van Reinie Amersfoort. Veel van onze huurders kennen Reinie vast, want zij is in veel gevallen degene die onze woningen verhuurt. Reinie gaat na 17 jaar trouwe dienst genieten van haar vroegpensioen. Wij vinden het jammer dat we Reinie moeten gaan missen, maar we begrijpen haar keuze natuurlijk ook. Samen met haar man, kinderen en kleinkinderen wensen we haar het allerbeste!

Met ingang van morgen, woensdag 1 juni, start onze nieuwe medewerker Abir Razay. In het bewonersblad van juli zal Abir zich aan u voorstellen.

Kaartje voor Reinie

Vindt u het leuk om Reinie een kaartje te sturen? Dan kan dat natuurlijk. U kunt het kaartje sturen naar:

Woonstichting De Zes Kernen
t.a.v. Reinie Amersfoort
Gemeenlandsedijk Zuid 12 A
3216 AH  ABBENBROEK

Wij zorgen er dan voor dat Reinie de kaarten ontvangt.

Huurderstevredenheids-onderzoek

Woningen Zwartewaal

Vandaag, maandag 9 mei 2022, maakt Vestia in een persbericht naar de lokale media bekend dat onze woonstichting, samen met Maasdelta en Ressort Wonen in totaal zo’n 760 woningen overnemen in Brielle, Vierpolders en Zwartewaal. De overname draagt bij aan het op peil houden van het aantal sociale huurwoningen in gemeente Brielle. De bestuurders René de Groot (Maasdelta Groep), Frans Desloover (Ressort Wonen) en Anja van der Sijde (De Zes Kernen) heten de nieuwe huurders van harte welkom. “Wij vinden het belangrijk dat deze woningen in gemeente Brielle behouden blijven voor de sociale huur. Er is een enorme vraag naar betaalbare woningen. Samen zorgen we hiervoor. De huidige huurders behouden hun huurovereenkomst en hun rechten en plichten hieruit blijven hetzelfde”.

Klik hier voor het volledige persbericht van Vestia

Zwartewaal

Een deel van onze missie luidt: “Woonstichting De Zes Kernen is dé woningcorporatie voor de kernen in een landelijke woonomgeving. Wij bieden nu en in de toekomst voor de doelgroep met een smalle beurs, betaalbaar en goed wonen voor jong en oud in de kernen“.

Wij nemen daarom een deel van de woningen in de kern Zwartewaal over van Vestia. Dit past bij ons missie en bij alles waar wij voor staan. Als alle goedkeuringen zijn ontvangen, voegen we per 1 juli 2022 53 woningen in Zwartewaal toe aan ons bezit.

Op onze website wordt voor de nieuwe huurders uit Zwartewaal een speciale pagina ingericht waarop zij allerlei handige informatie kunnen vinden. In de zomereditie van ons bewonersblad zullen we ook aandacht besteden aan de toevoeging van Zwartewaal aan ons werkgebied.

Huurverhoging 2022

Met ingang van 1 juli 2022 worden de huren verhoogd. Dit jaar is er een speciale huurverhoging voor huurders met een relatief lage huur. Ook is er een nieuwe vorm van inkomensafhankelijke huurverhoging. Wat de huurverhoging voor u wordt hangt dus af van verschillende factoren.

Voor 1 mei 2022 kunt u de brief voor de huurverhoging per 1 juli 2022 tegemoet zien. In de brief staat naast uw huurverhogingspercentage ook een uitleg hoe dit percentage berekend is. In de tabel met het huurverhogingsvoorstel ziet u precies wat er verhoogd wordt vanaf 1 juli 2022.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging

Bent u het niet eens met de voorgestelde verhoging van de kale huurprijs? Dan kunt u vóór 1 juli 2022 bezwaar maken door bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Wij beoordelen dan of uw bezwaar terecht is. Daar ontvangt u schriftelijk een bericht van.

Bent u het niet eens met ons antwoord op uw bezwaar? Dan vragen wij de Huurcommissie, een onpartijdige organisatie die huurders en verhuurders helpt, om een uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurprijsverhoging. Wij kunnen dit verzoek tot zes weken na de ingangsdatum van de huurverhoging, dus vóór 12 augustus 2022, indienen bij de Huurdercommissie.

Geen bezwaar, maar niet betalen

Heeft u géén bezwaarschrift ingediend bij ons, maar betaalt u de huurverhoging niet? Dan ontvangt u vóór 12 augustus 2022 een aangetekende brief van ons met daarin nogmaals het voorstel tot huurprijsverhoging. U heeft dan de mogelijkheid om zelf,  vóór 1 oktober 2022, de Huurcommissie te verzoeken een uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurprijsverhoging. Laat u deze termijn voorbij gaan? Dan bent u gebonden aan de nieuwe huurprijs.

Wij willen u er op wijzen dat onderhoudsklachten geen reden zijn tot het indienen van een bezwaar tegen de huurverhoging. Voor onderhoudsklachten kunt u telefonisch contact met ons opnemen van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur op telefoonnummer (0181) 668222.

Meer informatie

Meer informatie over bezwaar maken tegen de huurverhoging en het formulier ‘Bezwaarschrift huurverhoging’, vindt u op www.huurcommissie.nl. U kunt ook bellen naar telefoonnummer 1400 (Informatie Rijksoverheid).

Algemene Ledenvergadering HvB

Woonstichting De Zes Kernen en Huurdersvereniging Bernisse nodigen huurders en geïnteresseerden uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging Bernisse.

Komt u ook naar de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging Bernisse?

Donderdag 12 mei 2022

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op donderdag 12 mei 2022. U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom in het Dorpshuis Abbenbroek, Kerkplein 7 in Abbenbroek. Tijdens de vergadering worden we onder andere meegenomen in de ontwikkelingen van de kernen. Een erg interessant thema!

Aanmelden

Iedereen is van harte welkom bij de Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging Bernisse. Omdat we graag weten hoeveel mensen er komen, vragen we u zich van te voren  aan te melden. Dat kan door het sturen van een mail naar: voorzitter@huurdersverenigingbernisse.nl.