Wij werken voortdurend aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Dat doen we door te veranderen waar dat nodig is en kijken of het beter kan. Toch kan het gebeuren dat er iets is waar u niet tevreden over bent of dat er een misverstand is ontstaan.

Heeft u een klacht?

Laat het ons weten als u een klacht heeft. Vertel onze collega, met wie u contact heeft gehad, waarover u niet tevreden bent en waarom. Met uw klacht gaan wij zorgvuldig om en we doen ons uiterste beste om samen met u naar een oplossing te zoeken. Daarom is het belangrijk dat u ons snel op de hoogte brengt van uw klacht. Dat helpt u en ons, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat uw klacht in de toekomst wordt voorkomen.

Wordt uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld?

Bent u niet tevreden over de reactie op uw klacht en/of komt u er met de medewerker van De Zes Kernen niet uit? Stuur uw klacht dan per brief aan onze directeur-bestuurder. Het adres is Gemeenlandsedijk Zuid 12A, 3216 AH  Abbenbroek. U kunt uw klacht ook mailen naar: info@dezeskernen.nl.

Bent u niet (helemaal) tevreden met het antwoord op uw klacht van onze directeur-bestuurder? U kunt dan terecht bij de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland. Meer informatie over de Geschillencommissie en het reglement leest u op: Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland (kcwzh.nl)

Wilt u een klacht indienen bij de Huurcommissie?

Heeft u een klacht over de hoogte van uw huurbedrag, de huurverhoging of het onderhoud van uw woning en is het niet gelukt om samen met ons tot een oplossing te komen? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Huurcommissie. Dat is een onpartijdige organisatie die huurders en verhuurders helpt door voorlichting te geven en onderzoek te doen. De huurcommissie bemiddelt ook bij een conflict tussen huurders en verhuurders. Als het nodig is zorgt de commissie ervoor dat het conflict volgens officiële regels wordt beslecht (bijgelegd). De Huurcommissie doet hierover dan een ‘bindende uitspraak’. Dat is een schriftelijke afspraak waaraan allebei de partijen zich dan moeten houden. Alle informatie over de Huurcommissie en hoe u een klacht indient leest u op https://www.huurcommissie.nl/