Wij vinden de zorg voor de woonomgeving, zowel de fysieke woonomgeving, als de sociale samenhang en het leefklimaat, van groot belang. Graag leveren wij onze bijdrage aan sterke stabiele kernen. Natuurlijk kunnen we dat niet alleen, dus doen we dit samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en andere partijen. Bij sterke en stabiele kernen hoort ook een goede, schone en veilige woonomgeving. In dit kader investeren wij samen met de gemeenten in het opnieuw inrichten van de woonomgeving.

Door in de buurt voorzieningen te creëren, waardoor mensen elkaar kunnen blijven ontmoeten, is het mogelijk de leefbaarheid in de kernen op peil te houden. Ook ondersteunen wij graag maatschappelijk betrokken activiteiten ten behoeve van de vitaliteit van de kernen waarbij vrijwilligers worden ingeschakeld.

Hieronder een aantal links van vrijwilligersorganisaties per doelgroep:

Jongeren

 

Ouderen

 

Festiviteiten