Wij vinden de zorg voor de woonomgeving en de verbinding tussen bewoners en de omstandigheden hoe we moeten leven (het leefklimaat) van groot belang. Graag dragen wij bij aan sterke stabiele kernen. Natuurlijk kunnen we dat niet alleen, dus doen we dit samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en andere partijen.

Als mensen elkaar in de buurt kunnen ontmoeten, blijft de leefbaarheid op peil. Wij delen dan ook graag een aantal links van vrijwilligersorganisaties per doelgroep:

Jongeren

Ouderen

Festiviteiten