Overlast kan verschillende oorzaken hebben. Iedereen heeft zo zijn eigen gewoontes en woonwensen, afhankelijk van de leeftijd, de samenstelling van het huishouden, cultuur, dagindeling, karakter en hobby’s. Ondanks het begrip dat u daarvoor kunt hebben, is het mogelijk dat die verschillen tot irritatie leiden. Zeker als je veel met elkaar te maken hebt, als naaste buren.

Irritaties

De meeste irritaties houden verband met geluidsoverlast. De beleving van lawaai is sterk afhankelijk van de plaats, de tijd en de persoon door wie het geluid wordt gemaakt. Het geluid van een klussende buurman op zaterdagmiddag klinkt heel anders dan dezelfde geluiden midden in de nacht. Harde muziek uit de geluidsinstallatie van uw eigen kind klinkt vaak niet zo storend als van een buurjongen of -meisje.
Is het u weleens opgevallen dat geluid dat veroorzaakt wordt door een bekende, minder storend is dan hetzelfde geluid van iemand die u niet kent? Dat is alvast een prima reden om een goede omgang met uw buren op te bouwen. Verder is een goede buur natuurlijk meer waard dan een verre vriend. Al is het maar voor het lenen van een kopje suiker of voor het verzorgen van de planten tijdens vakantie. Ergert u zich weleens aan geluiden van uw buren? Vraag u dan ook eens af of u zelf geen overlast geeft.

Hondengeblaf

Ook hondengeblaf kan overlast veroorzaken. Blaffen is een manier van communiceren van de hond. Dat een hond blaft, is dus normaal want alle honden blaffen weleens. Veel, lang en hard blaffen (of janken) kan leiden tot klachten uit de omgeving.

Praat met elkaar

Vaak zijn mensen zich er niet of onvoldoende van bewust dat ze overlast veroorzaken. U kunt (onder het genot van een kopje koffie) een gesprek aangaan met degene waar u last van heeft. Wacht daarmee niet te lang, want kleine irritaties kunnen groter worden als u er niet over praat.

Drie gouden regels voor fijn samenleven met uw buren

  • Zorg voor een goede omgang met elkaar. Hoe beter u uw buren kent, hoe meer u van ze kunt verdragen
  • Informeer uw buren op tijd. Een ‘aangekondigd’ geluid blijkt veel minder storend te zijn dan onverwacht lawaai. Geef het dus even van te voren door aan uw buren als u een feestje geeft of als u gaat klussen. Uw buren zullen het fijn vinden dat u rekening met ze houdt en begrijpen waar het geluid vandaan komt.
  • Praat eventuele irritaties uit. Als u vindt dat uw buren u overlast bezorgen, dan is het goed om dit rustig met ze te bespreken. Mopper er in elk geval niet over tegen anderen: als zij dit weer doorvertellen aan uw buren dan kan dat kwaad bloed zetten.

Blijvend probleem?

Heeft u na gesprekken met uw buren toch nog steeds overlast? Vul dan het Registratieformulier Overlast in. Met het formulier maakt u voor uzelf en voor ons inzichtelijk hoe vaak en hoeveel  overlast u ervaart. Daarnaast is dossiervorming nodig, mocht de overlast bij de rechter komen.

Het door u ingevulde formulier kunt u opsturen naar: Woonstichting De Zes Kernen, t.a.v. de afdeling Bewonerszaken, Gemeenlandsedijk Zuid 12 A, 3216 AH in Abbenbroek. U kunt het formulier ook scannen en mailen naar bewonerszaken@dezeskernen.nl.