Kerngericht werken is voor De Zes Kernen al tijden leidraad voor het werken met bewoners. Ook de gemeente Nissewaard werkt kerngericht, waarbij initiatieven van en participatie door bewoners centraal staan. De kernplatforms zijn per kern gevormd en opereren nu al enige tijd. Per kern is de inzet verschillend. Ook woonstichting De Zes Kernen wil zich, samen met omwonenden, de gemeente Nissewaard, politie en belangenorganisaties, inzetten voor een (nog) betere woonomgeving. Hier hoort zeker ook het (mede) mogelijk maken van diverse activiteiten bij vooral voor onze doelgroepen jeugd en ouderen.

Kernplatformen

Per kern is er een kernplatform actief. Dit is een initiatief voor en door bewoners. De kernplatformen Heenvliet en Zuidland hebben een Facebookpagina. Deze zijn op Facebook respectievelijk te vinden onder kernplatform Heenvliet en kernplatform Zuidland.