Woonstichting De Zes Kernen spant zich in om goede, betaalbare woningen in een aantrekkelijke leefomgeving te bieden. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we een team van mensen bij elkaar die dagelijks proberen het verschil te maken voor onze klanten. We hechten veel waarde aan betrouwbaarheid, kwaliteit en integriteit.

In het document ‘Onze manieren’ beschrijven wij de sfeer waarin we ons doel willen bereiken en de integriteitscode die we daarbij hanteren. We beschrijven hoe wij om willen gaan met onze klanten, leveranciers, bedrijfseigendommen en met elkaar. Download Onze manieren

Klokkenluidersregeling

We vinden het belangrijk dat (vermoedens van) misstanden op een veilige manier gemeld kunnen worden. Onze meldingenregeling maakt het mogelijk dat melden van misstanden volgens een bepaalde procedure worden behandeld en dat de ‘klokkenluider’ hiervan geen negatieve gevolgen ondervindt. Download onze Klokkenluidersregeling

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. In onze privacyverklaring staat beschreven hoe en wanneer wij persoonsgegevens verwerken. Download onze privacyverklaring