Woonstichting De Zes Kernen spant zich in om goede, betaalbare woningen in een aantrekkelijke leefomgeving te bieden. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we een team van mensen bij elkaar die dagelijks proberen het verschil te maken voor onze klanten. We hechten veel waarde aan betrouwbaarheid, kwaliteit en integriteit.

Onze manieren

In het document ‘Onze manieren’ beschrijven wij de sfeer waarin we ons doel willen bereiken en de integriteitscode die we daarbij hanteren. We beschrijven hoe wij om willen gaan met onze klanten, leveranciers, bedrijfseigendommen en met elkaar. Download Onze manieren

Klokkenluidersregeling

We vinden het belangrijk dat (vermoedens van) misstanden op een veilige manier gemeld kunnen worden. Onze meldingenregeling maakt het mogelijk dat melden van misstanden volgens een bepaalde procedure worden behandeld en dat de ‘klokkenluider’ hiervan geen negatieve gevolgen ondervindt. Download onze Klokkenluidersregeling

Meldpunt integriteit Woningcorporaties

Vermoed u dat er sprake is van dubieuze inkoop- en onderhoudscontracten of frauduleuze verkoop en aankoop van vastgoed en grond? Of dat er sprake is van zelfverrijking door medewerkers, management, bestuurders of de raad van commissarissen? Dan kunt fraude en/of een integriteitsschending op een aantal manieren melden.

Gegevensbescherming

Bent u huurder bij Woonstichting De Zes Kernen? Of staat u ingeschreven als woningzoekende? Dan zijn er verschillende gegevens van u bij onze organisatie bekend. Hoe wij daarmee omgaan is vastgelegd in de wet. Wij zijn tenslotte verplicht deze gegevens goed te beschermen.

Om te zorgen dat Woonstichting De Zes Kernen op de juiste manier met uw gegevens omgaat, hebben wij binnen de organisatie diverse afspraken met elkaar gemaakt. Ook hebben wij afspraken gemaakt met onze leveranciers (zoals de aannemer die bij u thuis iets komt repareren). Wij verwachten ook van hen, dat zij de wet volgen. Het uitgangspunt is, dat wij alleen die gegevens vastleggen die wij nodig hebben voor het kunnen uitvoeren of aangaan van de huurovereenkomst.

De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in deze documenten: