Hieronder vindt u diverse publicaties van onze woningstichting, zoals het jaarverslag, de prestatieafspraken en het visitatierapport.

Jaarverslag 2020

Benieuwd naar ons bestuurs- en volkshuisvestelijk verslag over het afgelopen jaar?

Liever een verkorte versie inzien van ons jaarverslag? Download dan onze infographic:

Prestatieafspraken 2021/2022

De gemeente legt afspraken met huurdersverenigingen en woningcorporaties over wie welke bijdrage levert aan het volkshuisvestelijk beleid van de gemeente vast in prestatieafspraken. Deze afspraken worden elk jaar geactualiseerd.  Hieronder kunt u de prestatieafspraken per gemeente downloaden.

Visitatierapport 2015-2018

Elke woningcorporatie is verplicht om één keer in de vier jaar een visitatie te laten uitvoeren. Dat betekent dat door een onafhankelijke commissie wordt gekeken of onze ambities passen bij de opgaven in het werkgebied en hoe we maatschappelijk functioneren. De visitatiecommissie vraagt hiervoor veel informatie aan de woningcorporatie, maar interviewt ook belanghebbenden van de woningcorporatie zoals de gemeenten, de huurdersvereniging en zorg- en welzijnsorganisaties.

Het visitatierapport over de periode 2015-2018 is met gepaste trots ontvangen door onze woonstichting. We hebben een mooie beoordeling en veel complimenten gekregen. Dat doet ons goed. Met de verbeterpunten gaan we natuurlijk aan de slag. Benieuwd naar het rapport? Lees het hier

Wilt u meer informatie over onze Governance? Klikt u dan hier of neem telefonisch contact op met ons directiesecretariaat (0181) 668 225.