Hieronder vindt u diverse publicaties van onze woningstichting, zoals het jaarverslag, de prestatieafspraken en het visitatierapport.

Jaarverslag 2022

Met een jaarverslag informeren wij onze huurders, belanghebbenden en andere geïnteresseerden over wat wij in het afgelopen jaar gedaan hebben. Want wij doen meer dan alleen het verhuren van woningen. Bent u benieuwd naar ons uitgebreide verslag? Dan kunt u ons Bestuurs- en Volkshuisvestelijk verslag hiernaast downloaden door te klikken op de afbeelding.

Infographic
Bent u meer van de korte overzichten? Wij hebben ook een infographic met daarin de meest belangrijke punten uit het jaarverslag gemaakt. Klik op de afbeelding van de infographic om meer te lezen.

Prestatieafspraken

De gemeente legt afspraken met huurdersverenigingen en woningcorporaties over wie welke bijdrage levert aan het volkshuisvestelijk beleid van de gemeente vast in prestatieafspraken. Deze afspraken worden elk jaar geactualiseerd.  Hieronder kunt u de prestatieafspraken per gemeente downloaden.

Visitatierapport 2019-2022

Elke woningcorporatie is verplicht om één keer in de vier jaar een visitatie te laten uitvoeren. Dat betekent dat door een onafhankelijke commissie wordt gekeken of onze ambities passen bij de opgaven in het werkgebied en hoe we maatschappelijk functioneren.

Het visitatierapport over de periode 2019-2022 hebben we trots ontvangen. We hebben een mooie beoordeling en veel complimenten gekregen. Dat doet ons goed. Met de verbeterpunten gaan we natuurlijk aan de slag.