Woonstichting De Zes Kernen is opgericht op 7 april 1994. De oprichting kwam voort uit de wens om het gemeentelijk woningbedrijf te verzelfstandigen met als uiteindelijk resultaat dat woonstichting De Zes Kernen al 25 jaar bestaat.

Woonstichting De Zes Kernen is dé woningcorporatie voor de kernen in een landelijke woonomgeving. Wij bieden nu en in de toekomst voor de doelgroep met een smalle beurs, betaalbaar en goed wonen voor jong en oud in de kernen.

We zijn betrokken, lokaal verankerd, duurzaam en verbonden met bewoners en lokale partners. We zijn gericht op samenwerking met die partners die kunnen bijdragen aan de vitaliteit en leefbaarheid van de kernen en haar bewoners.