Woonstichting De Zes Kernen is opgericht op 7 april 1994. De oprichting kwam voort uit de wens om het gemeentelijk woningbedrijf te verzelfstandigen met als uiteindelijk resultaat dat woonstichting De Zes Kernen al 25 jaar bestaat.Wij spannen ons in om goede, betaalbare woningen in een aantrekkelijke leefomgeving te bieden. We besteden extra aandacht aan mensen voor wie het niet zo makkelijk is om hun woonwensen te realiseren. Prettig wonen houdt niet op bij de voordeur. We zijn bereikbaar, toegankelijk en betrokken en leveren, waar mogelijk, maatwerk.

Lees op deze pagina meer over onze organisatie, de governancecode en de Raad van Commissarissen, werken bij ons en onze klachtenprocedure.