Als huurder bij De Zes Kernen kunt u een aanvraag doen om één of meerdere personen bij u in huis te laten wonen. De persoon die bij u in huis komt wonen noemen we ‘inwoner’. Dat kan iedereen zijn, maar u blijft de huurder van de woning. U bent dus aansprakelijk voor de woning en alles wat in en rond uw woning gebeurt. Voordat iemand bij u komt inwonen, vraagt u eerst  toestemming aan De Zes Kernen.

Waarom heb ik toestemming nodig?

De gemeente Nissewaard vraagt De Zes Kernen om een verklaring af te geven waarin toestemming wordt gegeven voor de inwoning. Op deze manier proberen wij woonfraude en onrechtmatige bewoning tegen te gaan. Ook willen we graag weten wie er in onze woningen woont.

Handig om te weten

  • Als wij akkoord gaat met uw aanvraag tot inwoning, ontvangt u van ons een verhuurdersverklaring voor de toekomstige inwoner. Met deze verhuurdersverklaring kunt u de inwoner inschrijven op uw adres bij de gemeente Nissewaard.
  • Vertrekt de inwoner? Dan moet u dit doorgeven aan De Zes Kernen. Zo blijft onze administratie op orde.
  • De toestemming geldt alleen voor de inwoner waarvoor u het formulier heeft ingevuld. Wilt u iemand anders bij u laten wonen? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen.
  • Toestemming voor inwoning geeft geen recht op een huurovereenkomst. Als de huurder vertrekt, dan moet de inwoner de woning ook verlaten
  • Inwoning kan gevolgen hebben voor de huurtoeslag. Geef wijzigingen zelf door aan de Belasting- dienst. Ook kan dit gevolgen hebben voor de uitkering en gemeentebelastingen. Geef wijzigingen zelf door aan de gemeente;
  • Als inwoning leidt tot overlast, kan De Zes Kernen de toestemming intrekken.

Vragen?

Stuur dan een mail naar verhuur@dezeskernen.nl of bel ons tussen 09.00-12.00 uur op (0181) 668 222.