Woonstichting De Zes Kernen wordt regelmatig gebeld met de vraag of een huurder zelf zonnepanelen mag laten plaatsen. Daar gaat iedere corporatie anders mee om. Bij ons geldt: Er moet in ieder geval toestemming worden gevraagd, waarbij wij nagaan of de woning en het dak geschikt zijn en of (met name het dak) nog voldoende jaren meegaat.

Als uw dak geschikt is en nog voldoende jaren mee gaat, kunt u van ons toestemming krijgen, nadat u een schriftelijke overeenkomst met voorwaarden heeft ondertekend. Vervolgens kunt u zelf door een erkende installateur de panelen laten plaatsen. De opbrengsten van de panelen zijn dan volledig voor u, maar uiteraard ook het beheer en onderhoud.

Specifieke voorwaarden:
 • De investering is geheel voor uw eigen rekening.
 • Wij nemen de panelen niet over als u verhuist. U kunt de panelen (te koop) aanbieden aan de nieuwe huurder of demonteren en meenemen.
 • Bij onderhoudswerkzaamheden moet het dak vrijgemaakt kunnen worden.
 • Vanzelfsprekend verwachten wij van u dat u het dak zonder beschadigingen weer achterlaat als u gaat verhuizen.
Algemene voorwaarden:

Naast specifieke kwaliteitseisen zijn er ook algemene voorwaarden waaraan u zich dient te houden. Deze gelden voor alle veranderingen aan de woning en zijn als volgt:

 • Veranderingen behoren te worden aangebracht met deugdelijke materialen en op een juiste wijze. De veranderingen moeten voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit, het
  gemeentelijke Bouw- en Woningtoezicht, de nutsbedrijven en de brandweer.
 • Wijzigingen aan gas- en elektrische installaties moeten aantoonbaar door een waarborg installateur worden uitgevoerd. De huurder moet bij controle een keuringsrapport kunnen
  overleggen.
 • Alle uit de woningverandering voortkomende kosten en risico’s, zowel financieel als bouwkundig, zijn voor rekening van de huurder (bijvoorbeeld de aansprakelijkheid met betrekking tot gebreken, het afsluiten van verzekeringen e.d.).
 • De huurder draagt er zorg voor dat de verandering niet leidt tot overlast of hinder voor buren en/of omwonenden.
 • Het onderhoud van een goedgekeurde verandering komt geheel voor rekening van de huurder, tenzij anders is overeengekomen.
 • Wanneer bij vertrek uit de woning wordt geconstateerd dat veranderingen zijn aangebracht de niet voldoen aan de kwaliteitseisen van woonstichting De Zes Kernen dan dient de verandering ongedaan te worden gemaakt.
 • Wanneer de vertrekkende huurder de gebreken niet of niet voldoende herstelt, dan gebeurt dit alsnog door woonstichting De Zes Kernen voor rekening van de vertrekkende huurder.
 • De huurder behoudt te allen tijde het recht de verandering ongedaan te maken, met dien verstande dat hij in dat geval verplicht is de woning terug te brengen in de staat, zoals deze was voor het aanbrengen van de voorziening.

Aanbod zonnepanelen

We werken aan een eigen plan voor het aanbod van zonnepanelen, maar materiaaltekorten, te weinig personeel bij installateurs en de gestegen kosten bepalen mede het tempo waarin we dit kunnen ontwikkelen. Zodra we daadwerkelijk afspraken kunnen maken informeren we daar natuurlijk over.

Wilt u niet op de ontwikkeling van ons aanbod wachten? Er zijn ook partijen waarbij u zonnepanelen kunt huren. U dient dan wel, net als bij het kopen, eerst toestemming bij ons aan te vragen én rekening te houden met de voorwaarden.