Aan de westzijde van Oudenhoorn komt nieuwbouwwijk De Akkerranden. Het wordt een wijk die mooi past bij het dorpse karakter van Oudenhoorn. Naast koopwoningen komen er ook 24 sociale huurappartementen. Die zullen door ons worden verhuurd.

Op dinsdag 29 november 2022 tekenden BPD | Bouwfondsgebiedsontwikkeling en woonstichting De Zes Kernen de koopovereenkomst voor de realisatie en afname van 24 sociale huurappartementen in De Akkerranden. Tegelijkertijd tekende de woonstichting ook de aannemingsovereenkomst met VORM 6D Wonen B.V.

Anja van de Sijde, directeur-bestuurder van woonstichting De Zes Kernen, is trots op het bereikte resultaat. “Voor het eerst in tientallen jaren gaat De Zes Kernen weer sociale appartementen in Oudenhoorn aanbieden. Binnenkort kunnen we dus bewoners blij maken met een mooi appartement binnen een aantrekkelijke gebiedsontwikkeling. Een geweldig resultaat!”

De heer Opstal van BPD, Anja van der Sijde van De Zes Kernen en de heer van de Graaf van VORM 6D Wonen

Sociale huurappartementen

Het appartementengebouw is de vijfde bouwfase binnen De Akkerranden. In eerdere fasen is een divers palet aan woningtypen en woningsegmenten gerealiseerd door VORM 6D Wonen B.V. of nog in aanbouw. Zodra de planning van de bouw van de 24 sociale huurappartementen bekend is, delen we dat hier.

Meer weten over het project?

Kijk dan op de projectsite van BPD: https://www.nieuwbouw-deakkerranden.nl.