Koninginnehof, dat is de naam van de nieuwbouwlocatie aan de Julianastraat, Emmastraat en Wilhelminastraat in Zuidland. Ons doel is om een mooie wijk te bouwen waar meerdere doelgroepen prettig kunnen wonen. We richten ons bij de bouw van de woningen op senioren, startende gezinnen en één- en tweepersoons huishoudens. Koninginnehof bestaat straks uit 49 woningen, waarvan 17 koopwoningen en 32 huurwoningen.

Voortgang bouwproject

Op woensdag 17 juni om 09.00 uur werd de eerste paal geboord. Het boren van boorpalen is een manier van funderen waarbij weinig trillingen optreden. Nadat alle waren geboord is de enorme heistelling op maandagmiddag 20 juli afgevoerd. Daarna is gestart met het aanleggen van de fundering. Na de bouwvak is het bouwwerk weer opgepakt. Aan de bouwhekken hangen doeken waarop zichtbaar is welke woningen waar worden gebouwd, al wordt dat ook steeds meer zichtbaar op de bouwplaats zelf.


Juridische procedure

Voordat gebouwd kan worden zijn vaak eerst vergunningen nodig. Aanvragen voor bijvoorbeeld een bestemmingsplan of omgevingsvergunning, worden ter inzage gelegd, zodat een ieder dit kan lezen en eventueel zienswijze kan indienen. Van dit recht is bij Koninginnehof gebruik gemaakt door een omwonende. Op maandag 13 juli heeft de voorzieningenrechter van de Raad van State uitspraak gedaan. De volledige tekst van de uitspraak kunt u hier lezen.

Bekijk hieronder een korte film van de eerste paal van Koninginnehof.