Huurt u op dit moment een woning bij ons, maar wilt u graag verhuizen naar een andere huurwoning? Misschien is woningruil dan een oplossing. Tenminste, als u en degene met wie u wilt ruilen aan de voorwaarden voldoen.

Wat is woningruil?

Woningruil is het ruilen van een woning met iemand anders die ook een woning huurt. U zoekt zelf een andere huurder om mee te ruilen. Deze huurder kan huren van Woonstichting De Zes Kernen of van een andere verhuurder. Om van woning te kunnen ruilen, moet er sprake zijn van een ‘zwaarwichtig’ belang. Daarmee bedoelen we dat u wilt verhuizen door bijvoorbeeld mantelzorg, woon-werkafstand, gezinsuitbreiding, een te grote woning, familieomstandigheden of lichamelijke redenen. Voor woningruil heeft u toestemming van De Zes Kernen nodig en van de verhuurder van de ruilkandidaat. Ook moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

Voorwaarden

  • U staat ingeschreven als woningzoekenden bij Woonnet Rijnmond
  • U woont minimaal 1 jaar in de huidige woning
  • Er is geen sprake van overlast
  • Er is geen sprake van huurschuld
  • Er is geen woonfraude gepleegd, zoals; onderhuur of hennepteelt
  • Er wordt voldaan aan de toewijzingsvoorwaarden die gelden voor het ruiladres
  • Woonstichting De Zes Kernen en de verhuurder van de ruilkandidaat gaan akkoord met de woningruil

Goed om te weten

  • Bij woningruil wordt de huurprijs van de woning aangepast. Hiervoor gelden de regels van het passend toewijzen en het huurprijzenbeleid van Woonstichting De Zes Kernen. Voldoet u niet aan deze regels? Dan komt u niet in aanmerking voor woningruil.
  • Na de woningruil gaat u een huurovereenkomst aan voor de minimale duur van 1 jaar. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
  • Als de woning op korte termijn wordt verkocht, gesloopt of als er groot onderhoud staat gepland, wordt uw aanvraag afgewezen. Informeer hiernaar voordat u de aanvraag indient.

Geen woningruil zonder toestemming

U heeft altijd toestemming van ons nodig om van woning te ruilen. Ruilt u van woning zonder onze toestemming, dan kan het gebeuren dat u op straat komt te staan.