Woonstichting De Zes Kernen is van plan om de woningen aan de Nieuwstraat 1 t/m 12 in Heenvliet te gaan herstructureren. Dit betekent onder andere sloop van de bestaande woningen. Hiervoor in de plaats komen dan ‘moderne en comfortabele woningen die energiezuinig zijn’.

De bewoners kregen in 20202 persoonlijk bericht van ons. Zij wisten al dat er onderzoek werd gedaan naar de toekomst van hun huis. Het onderzoek bevestigde dat bewoners er met veel plezier wonen, maar dat de bouwtechnische kwaliteit van de woningen te wensen over laat. Renovatie zou onvoldoende resultaat boeken om de woningen toekomstbestendig te maken en ze weer te laten voldoen aan de woonwensen en eisen van deze tijd.

Op dit moment is er nog geen definitieve datum voor de sloop van de 12 woningen vastgesteld. Dit hangt van verschillende factoren af. Eén ervan is het uitverhuizen van de huidige bewoners.

De komende periode staat dus vooral in het teken van planvoorbereiding en het begeleiden van de bewoners naar een fijne, andere woning. Wij vinden het van het grootste belang dit zorgvuldig te doen. Voor een aantal bewoners is reeds passende woonruimte gevonden.

Om langdurige leegstand te voorkomen biedt Alvast, een bedrijf dat de tijdelijke verhuur regelt, de leegkomende woningen aan de Nieuwstraat aan. Bij voorkeur aan flexibele starters, zonder kinderen.

Informatieavond dinsdag 13 september

Voor de nieuw te bouwen woningen zijn, in overleg met ons, door een architect een aantal scenario’s uitgewerkt. Tijdens de informatieavond worden de (voormalige) bewoners van de Nieuwstraat 1 t/m 12 en de omwonenden geïnformeerd over de mogelijkheden.

Inloopmoment geïnteresseerden
Ook voor geïnteresseerden is er een inloopmoment op de informatieavond. Bent u geen bewoner van de Nieuwstraat en geen direct omwonende? Maar wilt u wel graag weten wat de scenario’s zijn voor nieuwe, energiezuinige woningen aan de Nieuwstraat 1 t/m 12?

Dan bent u op 13 september van harte welkom op het inloopmoment van 20.00-21.00 uur.

Locatie informatieavond
Het Trefpunt aan het Branderf 3 in Heenvliet.