Woonstichting De Zes Kernen is van plan om de woningen aan de Nieuwstraat 1 t/m 12 in Heenvliet te gaan herstructureren. Dit betekent onder andere sloop van de bestaande woningen. Hiervoor in de plaats komen dan ‘moderne en comfortabele woningen die energiezuinig zijn’.

De bewoners kregen vorig jaar persoonlijk bericht van ons. Zij wisten al dat er onderzoek werd gedaan naar de toekomst van hun huis. Het onderzoek bevestigde dat bewoners er met veel plezier wonen, maar dat de bouwtechnische kwaliteit van de woningen te wensen over laat. Renovatie zou onvoldoende resultaat boeken om de woningen toekomstbestendig te maken en ze weer te laten voldoen aan de woonwensen en eisen van deze tijd.

Planning

Op dit moment is er nog geen definitieve datum voor de sloop van de 12 woningen vastgesteld. Dit hangt van verschillende factoren af. Eén ervan is het uitverhuizen van de huidige bewoners.

De komende periode staat dus vooral in het teken van planvoorbereiding en het begeleiden van de bewoners naar een fijne, andere woning. Wij vinden het van het grootste belang dit zorgvuldig te doen. Voor een aantal bewoners is reeds passende woonruimte gevonden.

Geen leegstand

Om langdurige leegstand te voorkomen biedt Alvast, een bedrijf dat de tijdelijke verhuur regelt, de leegkomende woningen aan de Nieuwstraat aan. Bij voorkeur aan flexibele starters, zonder kinderen.