Woonstichting De Zes Kernen is van plan om de woningen aan de Nieuwstraat 1 t/m 12 in Heenvliet te gaan herstructureren. Dit betekent onder andere sloop van de bestaande woningen. Hiervoor in de plaats komen dan ‘moderne en comfortabele woningen die energiezuinig zijn’.

De bewoners kregen al in een vroeg stadium persoonlijk bericht van ons. Zij wisten al dat er onderzoek werd gedaan naar de toekomst van hun huis. Het onderzoek bevestigde dat bewoners er met veel plezier wonen, maar dat de bouwtechnische kwaliteit van de woningen te wensen over laat. Renovatie zou onvoldoende resultaat boeken om de woningen toekomstbestendig te maken en ze weer te laten voldoen aan de woonwensen en eisen van deze tijd.

Informatieavond dinsdag 13 september

Tijdens een informatieavond op 13 september 2022 voor bewoners, omwonenden en geïnteresseerden zijn de scenario’s voor de nieuw te bouwen woningen gepresenteerd.