Coronamaatregelen 15 december 2020

Maandagavond 14 december hoorden we onze minister-president de nieuwe lockdown aankondigen. Als woonstichting dragen we graag bij aan de bescherming van elkaar en onszelf, daarom blijft ons kantoor gesloten voor inloop. Ons werk gaat door, maar onze medewerkers werken thuis of zijn in shifts aanwezig op kantoor.

Wilt u ons bellen? Dat kan

Wij blijven iedere werkdag tussen 09.00 – 12.00 uur telefonisch bereikbaar. Het kan zijn dat onze wachttijden aan de telefoon langer zijn dan u van ons gewend bent. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Spoedreparaties

Om zowel u als onze aannemers te beschermen voeren we alleen nog spoedreparaties uit. We vragen u om, reparatieverzoeken die kunnen wachten tot na 19 januari 2021, even op te schrijven en pas bij ons te melden als alle bedrijven en instanties weer op volle kracht draaien. Heeft u echt een noodgeval? Neemt u dan telefonisch contact met ons op door te bellen naar (0181) 668 222. Wilt u onze opzichter spreken? Belt u dan tussen 09.00 en 10.00 uur naar (0181) 668 228.

Opzeggingen en verhuringen

Opzeggingen en verhuringen kunnen door gaan, maar worden door ons schriftelijk en/of telefonisch afgehandeld. Er zijn geen eerste- en ook geen eindinspecties. Natuurlijk wordt, voordat we de woning opnieuw verhuren, gecontroleerd hoe deze is achter gelaten. We verwachten dus van u dat u de woning achterlaat zoals dat is afgesproken.

Geen huisbezoeken

Huisbezoeken waren in de afgelopen periode al tot een minimum beperkt, maar onze medewerkers komen voorlopig helemaal niet meer op huisbezoek. Heeft u vragen of wilt u overlast melden? Dat kan gewoon zoals u gewend bent, per telefoon of via onze website.

We vragen uw begrip voor deze maatregelen. We hopen dat we op deze manier onze bijdrage kunnen leveren om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, zodat we in het nieuwe jaar afscheid kunnen nemen van het Coronavirus.

We wensen u, ondanks alle aanpassingen en maatregelen, toch hele fijne feestdagen en een gelukkig, maar bovenal gezond 2021.

Prestatieafspraken Nissewaard digitaal getekend

Vorige week maandag hebben huurdersorganisaties, woningcorporaties en de gemeente Nissewaard de prestatieafspraken voor 2021 ondertekend. De prestatieafspraken zijn gebaseerd op de nieuwe woonvisie 2020-2030 ‘Nissewaard, een plek voor iedereen!’, die in september in de gemeenteraad werd vastgesteld. In de prestatieafspraken is vastgelegd welke bijdrage de betrokken partijen het komende jaar leveren aan het woonbeleid van de gemeente. De ondertekening vond dit jaar, vanwege Corona, digitaal plaats.

Met elkaar hebben we opnieuw overeenstemming bereikt over de beschikbaarheid, de kwaliteit (onderhoud en duurzaamheid) en de betaalbaarheid van huurwoningen. Daarnaast zijn, net als in eerdere jaren, afspraken gemaakt over wonen met zorg en over leefbaarheid.

Zie ook het nieuwbericht op de site van Gemeente Nissewaard.

Benieuwd naar de Prestatieafspraken voor 2021? Klik hier