Coronamaatregelen 15 december 2020

Maandagavond 14 december hoorden we onze minister-president de nieuwe lockdown aankondigen. Als woonstichting dragen we graag bij aan de bescherming van elkaar en onszelf, daarom blijft ons kantoor gesloten voor inloop. Ons werk gaat door, maar onze medewerkers werken thuis of zijn in shifts aanwezig op kantoor.

Wilt u ons bellen? Dat kan

Wij blijven iedere werkdag tussen 09.00 – 12.00 uur telefonisch bereikbaar. Het kan zijn dat onze wachttijden aan de telefoon langer zijn dan u van ons gewend bent. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Spoedreparaties

Om zowel u als onze aannemers te beschermen voeren we alleen nog spoedreparaties uit. We vragen u om, reparatieverzoeken die kunnen wachten tot na 19 januari 2021, even op te schrijven en pas bij ons te melden als alle bedrijven en instanties weer op volle kracht draaien. Heeft u echt een noodgeval? Neemt u dan telefonisch contact met ons op door te bellen naar (0181) 668 222. Wilt u onze opzichter spreken? Belt u dan tussen 09.00 en 10.00 uur naar (0181) 668 228.

Opzeggingen en verhuringen

Opzeggingen en verhuringen kunnen door gaan, maar worden door ons schriftelijk en/of telefonisch afgehandeld. Er zijn geen eerste- en ook geen eindinspecties. Natuurlijk wordt, voordat we de woning opnieuw verhuren, gecontroleerd hoe deze is achter gelaten. We verwachten dus van u dat u de woning achterlaat zoals dat is afgesproken.

Geen huisbezoeken

Huisbezoeken waren in de afgelopen periode al tot een minimum beperkt, maar onze medewerkers komen voorlopig helemaal niet meer op huisbezoek. Heeft u vragen of wilt u overlast melden? Dat kan gewoon zoals u gewend bent, per telefoon of via onze website.

We vragen uw begrip voor deze maatregelen. We hopen dat we op deze manier onze bijdrage kunnen leveren om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, zodat we in het nieuwe jaar afscheid kunnen nemen van het Coronavirus.

We wensen u, ondanks alle aanpassingen en maatregelen, toch hele fijne feestdagen en een gelukkig, maar bovenal gezond 2021.

Prestatieafspraken Nissewaard digitaal getekend

Vorige week maandag hebben huurdersorganisaties, woningcorporaties en de gemeente Nissewaard de prestatieafspraken voor 2021 ondertekend. De prestatieafspraken zijn gebaseerd op de nieuwe woonvisie 2020-2030 ‘Nissewaard, een plek voor iedereen!’, die in september in de gemeenteraad werd vastgesteld. In de prestatieafspraken is vastgelegd welke bijdrage de betrokken partijen het komende jaar leveren aan het woonbeleid van de gemeente. De ondertekening vond dit jaar, vanwege Corona, digitaal plaats.

Met elkaar hebben we opnieuw overeenstemming bereikt over de beschikbaarheid, de kwaliteit (onderhoud en duurzaamheid) en de betaalbaarheid van huurwoningen. Daarnaast zijn, net als in eerdere jaren, afspraken gemaakt over wonen met zorg en over leefbaarheid.

Zie ook het nieuwbericht op de site van Gemeente Nissewaard.

Benieuwd naar de Prestatieafspraken voor 2021? Klik hier

Minimabeleid Gemeente Nissewaard

Gemeente Nissewaard kent voor inwoners die de afgelopen 24 maanden een netto inkomen hadden tot 120% van het sociaal minimum* een aantal minimaregelingen. De hoogte van het sociaal minimum wordt per 1 januari en 1 juli van ieder jaar geïndexeerd.

Minimaregelingen

Deze minimaregelingen bestaan uit een individuele inkomenstoeslag en eventuele kindtoeslag, premiekorting via het collectieve ziektekostenpakket van CZ, een bijdrage in de energiekosten voor inwoners die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, korting op de aanschaf van de Rotterdampas + 3 dagkaarten OV-tegoed en een bijdrage in het stimuleren van sport, cultuur en educatie voor kinderen.

Vrijblijvend en gratis adviesgesprek

Komt u niet in aanmerking voor de minimatoeslagen en vindt u het lastig om financieel rond te komen? Of twijfelt u of u in aanmerking komt? Vraag dan een financieel adviesgesprek aan bij de gemeente. Dit adviesgesprek is vrijblijvend en gratis. In dit gesprek worden uw maandelijkse inkomsten en uitgaven besproken en kunnen wordt u gericht geadviseerd en eventueel doorverwezen zodat u meer grip op uw financiën kunt krijgen. Vanwege het coronavirus biedt de gemeente nu ook telefonisch adviesgesprekken aan. U kunt een gesprek aanvragen via www.nissewaard.nl , door een e-mail te sturen naar preventie@nissewaard.nl of te bellen met 14 0181. Kijk voor meer informatie op www.nissewaard.nl.

Woont u in Oudenhoorn en bent u benieuwd naar het minimabeleid van gemeente Hellevoetsluis? Kijkt u dan op www.hellevoetsluis.nl.

* € 1.262,78 voor een alleenstaande of alleenstaande ouder 
en € 1.803,97 voor gehuwd/samenwonend inclusief vakantiegeld

Brief van de Burgemeester voor huurders

Vandaag, vrijdag 9 oktober, hebben alle wooncorporaties binnen gemeente Nissewaard van burgemeester Foort van Oosten een brief ontvangen.
De brief is gericht aan onze huurders en gaat over de Coronamaatregelen in onze gemeente.

U kunt de brief hier downloaden.

Mondkapjesplicht gemeenten

Valse e-mail en sms-jes Woonnet Rijnmond

Woonnet Rijnmond heeft ons laten weten dat hun naam wordt gebruikt in valse e-mails en sms-jes. Dat noemen ze ook wel phising. Bij phising proberen criminelen u door e-mails of sms-jes naar een valse website te lokken. Daar stelen ze uw gegevens of geld. Klik dus nooit op een phising e-mail.

Goed om te weten dat Woonnet Rijnmond geen sms-jes verstuurd met daarin de vraag om uw inschrijving te verlengen en te betalen. Wel sturen ze e-mails met daarin de vraag om uw inschrijving te verlengen en te betalen. Let op! De echte mails van Woonnet Rijmond zijn gepersonaliseerd, dat betekent dat de mail echt aan u gericht is. Ook staat het logo van  WoonnetRijnmond in de mail en wordt de mail afgesloten door een afzender.

Vertrouwt u het niet of heeft u meer vragen over phising? Bel dan met de politie op telefoonnummer 0900 – 88 44 of kijk op https://www.politie.nl/themas/phishing.html.

Een voorbeeld van een vals verzonden e-mail:

(klik op de afbeelding voor een grotere weergave)

Geldgids 2020

In april heeft gemeente Nissewaard de Geldgids uitgebracht.

In deze overzichtelijke Geldgids, in de vorm van een krant, staan alle financiële regelingen en voorzieningen voor bewoners met een laag inkomen. Bijvoorbeeld de Individuele inkomenstoeslag, de energiebijdrage en de Rotterdampas. En dat zijn ook de verschillende fondsen voor cultuur, sport en onderwijs voor kinderen. Verder is er een overzicht van organisaties die kosteloos kunnen helpen bij de financiële administratie, het aanvragen van een regeling en ondersteunen bij de persoonlijke boekhouding.

Alle huurders van De Zes Kernen hebben een exemplaar van de Geldgids 2020 ontvangen.
Nog een keer de Geldgids nalezen? Dat kan hier.

Jaarverslag 2019

Elk jaar schrijven wij ons jaarverslag. Hierin vertellen we wat we het afgelopen jaar hebben gedaan. In het eerste deel van het jaarverslag (het Bestuursverslag) leggen we uit wat onze doelstellingen zijn, wat we deden op het gebied van investeringen en hoe het financieel gaat met De Zes Kernen. Ook doet de Raad van Commissarissen verslag van wat zij hebben gedaan en besproken.

U leest in het Volkshuisvestelijk verslag over onze kerntaak: het verhuren van sociale huurwoningen en hoe we omgaan met leefbaarheid, wonen en zorg en wat er binnen onze organisatie gebeurd.

Het jaarverslag over 2019 is donderdag 18 juni 2020 vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen en daarna door de accountant gewaarmerkt.
Interesse in ons jaarverslag over 2019? Download hier het jaarverslag 2019.

 

Een goed visitatierapport

Elke woningcorporatie is verplicht om één keer in de vier jaar een visitatie te laten uitvoeren. Dat betekent dat door een onafhankelijke commissie wordt gekeken of onze ambities passen bij de opgaven in het werkgebied en hoe we maatschappelijk functioneren. De visitatiecommissie vraagt hiervoor veel informatie aan de woningcorporatie, maar interviewt ook belanghebbenden van de woningcorporatie zoals de gemeenten, de huurdersvereniging en zorg- en welzijnsorganisaties.

Het visitatierapport over de periode 2014-2018 is met gepaste trots ontvangen door onze woonstichting. We hebben op alle onderdelen een mooie beoordeling en veel complimenten gekregen. Dat doet ons goed.

  • Presteren naar opgaven en ambities : 6,7
  • Presteren volgens belanghebbenden : 7,7
  • Presteren naar vermogen : 7
  • Governance : 7,5

Met de verbeterpunten die door onze belanghebbenden zijn aangegeven gaan we natuurlijk aan de slag. Benieuwd naar het rapport? Lees het hier

Nieuw keukenbeleid vanaf 1 juli 2020

De Coronacrisis heeft er voor gezorgd dat bedrijven aanvullende maatregelen moesten nemen om te kunnen blijven bestaan. Ook woningcorporaties werden gedwongen om sommige processen zoals de verhuur van woningen of de inspecties aan te passen. Mede door de Coronacrisis hebben wij afgelopen periode ook eens goed gekeken naar ons huidige keukenbeleid.

Met ingang van 1 juli 2020 passen wij ons keukenbeleid aan. Ongewijzigd blijft dat wij bij een verzoek tot het plaatsen van een nieuwe keuken bepalen of een nieuwe keuken inderdaad noodzakelijk is in uw woning. Normaal gesproken heeft een keuken een levensduur van zo’n 25 jaar. Ook beoordelen we dan of het tegelwerk vervangen moet worden.

Standaard uitvoeringen

Vanaf 1 juli 2020 kunt u voor de nieuwe keuken kiezen uit drie standaard uitvoeringen. Hieronder ziet u één van deze uitvoeringen:

Afbeelding | Eén van de standaard keuken uitvoeringen

Uitbreidingen ten opzichte van het oude keukenblok, zoals het plaatsen van een inbouwvaatwasser of kookplaat etc. zijn vanaf 1 juli niet meer mogelijk. Een uitzondering hierop is de mogelijkheid tot het wijzigen van een onderkastje voor een ladenblok. Hier betaalt u dan wel de extra kosten voor. Natuurlijk wordt dit in een gesprek met onze medewerker allemaal nog even uitgelegd en met u doorgenomen.

Standaarduitvoering tegelwerk

Ook het tegelwerk wordt gestandaardiseerd. Is het nodig dat het tegelwerk van de keuken moet worden vervangen? Dan komt er in alle gevallen wit tegelwerk voor terug met tegels van 30 x 15 cm.