Artikelen door Beheerder

Geldgids 2020

In april heeft gemeente Nissewaard de Geldgids uitgebracht. In deze overzichtelijke Geldgids, in de vorm van een krant, staan alle financiële regelingen en voorzieningen voor bewoners met een laag inkomen. Bijvoorbeeld de Individuele inkomenstoeslag, de energiebijdrage en de Rotterdampas. En dat zijn ook de verschillende fondsen voor cultuur, sport en onderwijs voor kinderen. Verder is […]

Jaarverslag 2019

Elk jaar schrijven wij ons jaarverslag. Hierin vertellen we wat we het afgelopen jaar hebben gedaan. In het eerste deel van het jaarverslag (het Bestuursverslag) leggen we uit wat onze doelstellingen zijn, wat we deden op het gebied van investeringen en hoe het financieel gaat met De Zes Kernen. Ook doet de Raad van Commissarissen […]

Een goed visitatierapport

Elke woningcorporatie is verplicht om één keer in de vier jaar een visitatie te laten uitvoeren. Dat betekent dat door een onafhankelijke commissie wordt gekeken of onze ambities passen bij de opgaven in het werkgebied en hoe we maatschappelijk functioneren. De visitatiecommissie vraagt hiervoor veel informatie aan de woningcorporatie, maar interviewt ook belanghebbenden van de […]

Nieuw keukenbeleid vanaf 1 juli 2020

De Coronacrisis heeft er voor gezorgd dat bedrijven aanvullende maatregelen moesten nemen om te kunnen blijven bestaan. Ook woningcorporaties werden gedwongen om sommige processen zoals de verhuur van woningen of de inspecties aan te passen. Mede door de Coronacrisis hebben wij afgelopen periode ook eens goed gekeken naar ons huidige keukenbeleid. Met ingang van 1 […]

Eerste paal Koninginnehof een feit

Nadat de benodigde vergunningen medio april waren ontvangen kon de start van de bouw worden gepland. Op woensdag 17 juni om 09.00 uur was het zover! Onder het toeziend oog van diverse buurt- en dorpsbewoners werd de eerste paal geboord door een medewerker van Woonstichting De Zes Kernen. Het boren van boorpalen is een manier […]

Bouw Koninginnehof mag starten

We hebben goed nieuws! Nadat op 20 april 2020 het Bestemmingsplan werd goedgekeurd door de Gemeenteraad, hebben we nu ook een akkoord ontvangen op de Omgevingsvergunning. Dat betekent dat we mogen starten met het bouwen van de woningen van nieuwbouwproject Koninginnehof in Zuidland. U begrijpt dat we, na jarenlange voorbereidingen, direct de planning voor de […]

Coronacrisis: zorgen om huur betalen

Afgelopen dinsdagavond is bekend gemaakt dat de maatregelen om het Coronavirus te bedwingen, verlengd zijn tot en met 19 mei 2020. Ook wij houden ons aan deze maatregelen, waardoor ons kantoor tot 20 mei gesloten blijft. Wel zijn we telefonisch en per mail bereikbaar. Maakt u zich zorgen over de huurbetaling? We kunnen ons voorstellen […]

Huurverhoging 2020

We maken met elkaar een bijzondere tijd door. Ondanks dat we allemaal zoveel mogelijk thuis blijven en thuis werken gaan sommige zaken toch gewoon door. Zo is of wordt binnenkort bij u het huurverhogingsvoorstel bezorgd. Wij hebben ervoor gekozen om dit gewoon door te laten gaan omdat het huurverhogingsvoorstel, wettelijk twee maanden van te voren, […]