In 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen. Deze wet betekent dat huurders van een sociale huurwoning recht hebben op een eenmalige huurverlaging als zij duur wonen. Het doel van deze wet is om de betaalbaarheid van sociale huurwoningen te verbeteren voor huurders met een laag inkomen en een hoge huur.

Het kan zijn dat uw inkomen na 2019 is gedaald. Huurders die na 2019 een inkomensdaling hadden, kunnen zelf bij ons huurverlaging aanvragen. Dit kan tussen 1 januari en 31 december 2021.

Wilt u zelf een verzoek tot huurverlaging indienen?

Houd dan rekening met de volgende zaken:

  • De inkomensdaling moet tenminste zes achtereenvolgende maanden duren op het moment van de aanvraag
  • Uw inkomen moet in deze periode lager zijn geweest dan de inkomensgrens die geldt voor uw type huishouden (zie bovenstaande tabel)
  • De kale huur (netto huur) van uw woning moet hoger zijn dan €633,25 (één of twee personen) of €678,66 (meer dan twee personen)

Let op: het bedrag dat u maandelijks aan ons betaalt, kan hoger zijn dan uw kale huur. Sommige huurders betalen namelijk ook voor gas, water en licht. Deze kosten tellen niet mee. Ook de servicekosten die u mogelijk betaalt als u in een appartement woont, tellen niet mee. De kale huur is dus de huurprijs die u betaalt voor het gebruik van de woonruimte. Tip: de kale huur staat op de brief over de jaarlijkse huurverhoging.

Welke gegevens moet u aanleveren als u huurverlaging aanvraagt?

Als u zelf huurverlaging aanvraagt, moet u enkele gegevens bij ons aanleveren. Wij hebben dan de volgende gegevens van u nodig om te bepalen of u inderdaad recht heeft op de eenmalige huurverlaging:

  • Salarisstroken, een verklaring van de boekhouder (als u ZZP’er bent) of uitkeringsspecificaties over de periode van inkomensdaling
  • Een verklaring over de huidige samenstelling van uw huishouden. U kunt zelf aangeven uit hoeveel mensen uw huishouden bestaat.

U moet in ieder geval gegevens van zes achtereenvolgende maanden aanleveren, tot het moment van de aanvraag.

! Tip ! Op de website van de Woonbond is een voorbeeldbrief te vinden voor het aanvragen van een eenmalige huurverlaging.

Wat gebeurt er als u huurverlaging aanvraagt?

Als u huurverlaging aanvraagt, krijgt u binnen drie weken een reactie van ons. Wij sturen u een brief, waarin we vertellen of u de huurverlaging krijgt of niet. Als u de huurverlaging krijgt, dan laten we ook weten wanneer deze verlaging ingaat. Deze datum is gebaseerd op de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen. In de brief die u van ons ontvangt, staat ook wat u kunt doen als u het niet eens bent met ons besluit.