Demonstratie: de Woonopstand

De afgelopen jaren is de woononzekerheid in Nederland toegenomen. De dakloosheid is verdubbeld en de woningnood is geëxplodeerd. Steeds meer mensen, jong en oud, huurders en kopers, worden geraakt door de wooncrisis.

De #WOONOPSTAND is een brede coalitie van (woon-) strijdbewegingen, actiegroepen en organisaties die samenwerken om het woonbeleid radicaal te veranderen. Op zondag 17 oktober 2021 organiseert de coalitie opnieuw een landelijke demonstratie in Rotterdam en zullen er verschillende huurdersacties plaatsvinden.

Woonstichting De Zes Kernen snapt heel goed waarom deze landelijke demonstratie wordt georganiseerd. Zo zouden wij zelf bijvoorbeeld heel graag af willen van de verhuurderheffing. Zodat we van dat geld nieuwe woningen kunnen bouwen óf onze huidige woningen nog beter van kunnen onderhouden.

Meer informatie over de demonstratie in Rotterdam is te vinden op: https://woonopstand.nl

Opening Koninginnehof