Reparatie melden

In een veilig en betrouwbaar huis kunt u prettig wonen. Wij vinden het dan ook belangrijk dat woningen goed onderhouden worden. En gaat er iets kapot, dan moet het snel en goed gerepareerd worden. 

Wilt u iets laten repareren aan uw woning? Controleert u dan eerst of de reparatie de verantwoordelijkheid is van u of van ons. Dit kunt u nagaan in het ‘Overzicht Onderhoud en reparaties’, in de folder Onderhoud, reparaties en serviceabonnement.

Reparatieverzoek indienen

Valt de reparatie onder onze verantwoordelijkheid of is deze gedekt door uw service-abonnement? Dan kunt u een reparatieverzoek indienen bij De Zes Kernen. Dat kan op de volgende manieren:

Spoedreparatie

Is er sprake van een spoedgeval? Dan kunt u ook na 10.00 uur en buiten kantoortijden bellen naar (0181) 668 222.

Jaarverslag 2022