Gegevensbescherming

Bent u huurder bij Woonstichting De Zes Kernen? Of staat u ingeschreven als woningzoekende? Dan zijn er diverse gegevens van u bij onze organisatie bekend. Hoe wij daarmee omgaan is vastgelegd in de wet. Wij zijn tenslotte verplicht deze gegevens goed te beschermen.

Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggend zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook een telefoonnummer, mailadres of IBAN zijn persoonsgegevens.

Om te zorgen dat Woonstichting De Zes Kernen op de juiste manier met uw gegevens omgaat, hebben wij binnen de organisatie diverse afspraken met elkaar gemaakt. Ook hebben wij afspraken gemaakt met onze leveranciers (bijvoorbeeld onze aannemers die bij u thuis werkzaamheden komen verrichten). Wij verwachten ook van hen, dat zij conform de wet met uw persoonsgegevens omgaan.

Het uitgangspunt is, dat wij alleen die gegevens vastleggen die wij nodig hebben voor het kunnen uitvoeren of aangaan van de huurovereenkomst.