Onze uitleenservice stopt

De service om van ons een behangafstomer en/of hogedrukreiniger te lenen stopt.

Wilt u die ene muur nog opnieuw behangen of uw tuintegels afspuiten? Tot 1 juli 2021 kunt u nog gebruik maken van onze uitleenservice.

Hoe leen ik een apparaat?

Stuur voor 28 juni 2021 een mail naar info@dezeskernen.nl met daarin het apparaat (behangafstomer of hogedrukreiniger) dat u wilt lenen, wanneer u het apparaat nodig heeft en uw gegevens. Wij bekijken dan of het apparaat inderdaad beschikbaar is op de dag dat u het graag zou gebruiken.

Hoe lang mag ik een apparaat lenen?

De uitleenperiode van een apparaat hangt af van de hoeveelheid vragen die er naar zijn. Is er veel vraag naar een apparaat? Dan kunt het apparaat niet zo lang van ons lenen. In ieder geval is de uitleenperiode nooit langer dan één week.

Inkomen gedaald en hoge huur?

Windmolens Geervliet, Heenvliet en Brielse Maasdijk

De windmolens bij Geervliet en Heenvliet zijn 2013 door gemeente Rotterdam geplaatst op Rotterdams grondgebied, in de Botlek. Maar aan de andere kant van het water wonen inwoners van Geervliet en Heenvliet.

Het leek ons goed om een update te plaatsen over het ingediende bezwaar, onder andere door de Buren van Botlek, tegen de alweer vierde omgevingsvergunning van de gemeente Rotterdam. De eerste drie vergunningen zijn door de Raad van State vernietigd. In feite draait het windpark dus zonder vergunning. De vierde omgevingsvergunning wordt bestreden op grond van het ontbreken van een uitgebreide MER (milieu effect rapportage) waarbij met name de beoordeling van de geluidsoverlast gedurende de nachtelijke uren als reden van het bezwaar wordt aangevoerd. 

Planschade

De planschade aanvraag die voor de woningen in Heenvliet en Geervliet binnen een afstand van 600 meter tot de windmolens van toepassing zou kunnen zijn, is door ons al enige jaren geleden ingediend en vorig jaar na lang wachten afgewezen door de gemeente Rotterdam. De (digitale) hoorzitting bij de bezwaarcommissie van de gemeente Rotterdam vond plaats op dinsdag 6 april 2021. We verwachten over enkele weken de uitslag. Deze hele procedure duurt nu ook al geruime tijd. Als het bezwaar wordt afgewezen, overwegen we ook voor dit proces naar de Raad van State te stappen. Het eerstvolgende bericht hierover verwachten we nog voor de zomer op de website te kunnen zetten.

Windpark Brielse Maasdijk

Intussen is gemeente Nissewaard bezig om een windpark in het gebied Brielse Maasdijk voor te bereiden. Daar is door ons, de Buren van Botlek en diverse bewoners een zienswijze over ingediend. We hebben onze twijfels bij de locatie, de eventuele toename van geluidsoverlast en de effecten op mens en natuur. De definitieve locatie en daarmee de beoordeling over eventuele overlast staat echter nog niet vast. Een MER zal hierover meer duidelijkheid kunnen geven en deze is door de gemeente in de procedure opgenomen, afwachten dus. Wilt u meer weten over de voortang van dit proces? Volg dat dan via gemeente Nissewaard, dan heeft u de meest recente informatie.