Check of uw huur naar beneden kan

Deze week worden bij alle huurders van De Zes Kernen brieven bezorgd over de huurverhoging/-bevriezing van dit jaar. Bij deze brieven is ook informatie te vinden over de Wet Eenmalige huurverlaging. Deze wet betekent dat huurders van een sociale huurwoning recht hebben op een eenmalige huurverlaging als zij duur wonen.

Alle huurders die, op basis van het inkomen in 2019 dat bekend is bij de Belastingdienst, recht hebben op een huurverlaging zijn hierover al door ons geïnformeerd. Heeft u geen aparte brief van ons ontvangen, maar is uw inkomen na 2019 gedaald? Dan kunt u tussen 1 januari en 31 december 2021 zelf een verzoek tot huurverlaging indienen.

Klik hieronder op de vragen om het antwoord te lezen.

Wilt u zelf een verzoek tot huurverlaging indienen?

Op Rijksoverheid.nl kunt u controleren of u onder de speciale regeling voor huurverlaging valt. Houd wel rekening met de volgende zaken:

  • De inkomensdaling moet minimaal 6 maanden achter elkaar duren op het moment van de aanvraag
  • Uw inkomen moet in deze periode lager zijn geweest dan de inkomensgrens die geldt voor uw type huishouden
  • De kale huur (netto huur) van uw woning moet hoger zijn dan €633,25 (één of twee personen) of €678,66 (meer dan twee personen)

Let op: het bedrag dat u maandelijks aan ons betaalt, kan hoger zijn dan uw kale huur. Sommige huurders betalen namelijk ook voor gas, water en licht. Deze kosten tellen niet mee. Ook de servicekosten tellen niet mee. De kale huur is dus de huurprijs die u betaalt voor het gebruik van de woonruimte. Tip: de kale huur staat op de brief over de jaarlijkse huurverhoging.

Welke gegevens moet u aanleveren als u huurverlaging aanvraagt?

Als u zelf huurverlaging aanvraagt, hebben wij de volgende gegevens van u nodig om te bepalen of u inderdaad recht heeft op de eenmalige huurverlaging:

  • Salarisstroken, een verklaring van de boekhouder (als u ZZP’er bent) of uitkeringsspecificaties over de periode van inkomensdaling
  • Een verklaring over de huidige samenstelling van uw huishouden. U kunt zelf aangeven uit hoeveel mensen uw huishouden bestaat.

U moet in ieder geval gegevens van zes achtereenvolgende maanden aanleveren, tot het moment van de aanvraag.

! Tip ! Op de website van de Woonbond is een voorbeeldbrief te vinden voor het aanvragen van een eenmalige huurverlaging.

U kunt de gegevens mailen naar info@dezeskernen.nl. Opsturen (of in de brievenbus van ons kantoor stoppen) kan natuurlijk ook. Ons adres is: Gemeenlandsedijk Zuid 12 A, 3216 AH Abbenbroek.

Wat gebeurt er als u huurverlaging aanvraagt?

Als u huurverlaging aanvraagt, krijgt u binnen drie weken een reactie van ons. Wij sturen u een brief, waarin we vertellen of u de huurverlaging krijgt of niet. Als u de huurverlaging krijgt, dan laten we ook weten wanneer deze verlaging ingaat. Deze datum is gebaseerd op de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen. In de brief die u van ons ontvangt, staat ook wat u kunt doen als u het niet eens bent met ons besluit.