Windmolens Geervliet, Heenvliet en Brielse Maasdijk

De windmolens bij Geervliet en Heenvliet zijn 2013 door gemeente Rotterdam geplaatst op Rotterdams grondgebied, in de Botlek. Maar aan de andere kant van het water wonen inwoners van Geervliet en Heenvliet.

Het leek ons goed om een update te plaatsen over het ingediende bezwaar, onder andere door de Buren van Botlek, tegen de alweer vierde omgevingsvergunning van de gemeente Rotterdam. De eerste drie vergunningen zijn door de Raad van State vernietigd. In feite draait het windpark dus zonder vergunning. De vierde omgevingsvergunning wordt bestreden op grond van het ontbreken van een uitgebreide MER (milieu effect rapportage) waarbij met name de beoordeling van de geluidsoverlast gedurende de nachtelijke uren als reden van het bezwaar wordt aangevoerd. 

Planschade

De planschade aanvraag die voor de woningen in Heenvliet en Geervliet binnen een afstand van 600 meter tot de windmolens van toepassing zou kunnen zijn, is door ons al enige jaren geleden ingediend en vorig jaar na lang wachten afgewezen door de gemeente Rotterdam. De (digitale) hoorzitting bij de bezwaarcommissie van de gemeente Rotterdam vond plaats op dinsdag 6 april 2021. We verwachten over enkele weken de uitslag. Deze hele procedure duurt nu ook al geruime tijd. Als het bezwaar wordt afgewezen, overwegen we ook voor dit proces naar de Raad van State te stappen. Het eerstvolgende bericht hierover verwachten we nog voor de zomer op de website te kunnen zetten.

Windpark Brielse Maasdijk

Intussen is gemeente Nissewaard bezig om een windpark in het gebied Brielse Maasdijk voor te bereiden. Daar is door ons, de Buren van Botlek en diverse bewoners een zienswijze over ingediend. We hebben onze twijfels bij de locatie, de eventuele toename van geluidsoverlast en de effecten op mens en natuur. De definitieve locatie en daarmee de beoordeling over eventuele overlast staat echter nog niet vast. Een MER zal hierover meer duidelijkheid kunnen geven en deze is door de gemeente in de procedure opgenomen, afwachten dus. Wilt u meer weten over de voortang van dit proces? Volg dat dan via gemeente Nissewaard, dan heeft u de meest recente informatie.