Wocozon en De Zes Kernen

De komende jaren verduurzamen wij onze woningen met zonnepanelen. Zonnepanelen zorgen voor een duurzaam huis én lagere energiekosten. Zo dragen we samen bij aan een duurzame wereld. Goed nieuws: de eerste huurders kunnen nu kiezen voor zonnepanelen.

Stichting Wocozon

Voor het plaatsen van zonnepanelen werken we samen met stichting Wocozon. Een stichting die niet gericht is op winst en alleen zonnepanelen levert aan huurders van sociale huurwoningen. We werken graag samen met Wocozon omdat we hetzelfde doel hebben: lagere woonlasten voor huurders. Diverse huurders in Zuidland al informatie ontvangen vanuit Wocozon. In maart tekenden we met Wocozon een samenwerkingsovereenkomst.

Start in Zuidland

De verduurzamingsmaatregelen proberen we zoveel mogelijk over de kernen te verspreiden, om in zoveel mogelijk woningen één of meerdere isolerende maatregelen toe te kunnen passen. Het leggen van de zonnepanelen start dit jaar daarom in Zuidland, op de daken van de huurwoningen waarvan het dak geschikt is gebleken.

Meer weten over hoe het precies werkt met de zonnepanelen of over Wocozon? Kijk op https://wocozon.nl

Nieuwe gebruiker Julianastraat 48

Met ingang van donderdag 1 juni 2023 heeft het gebouw aan Julianastraat 48 in Zuidland een nieuwe gebruiker.

Na het bericht dat schietvereniging Walther er na jaren mee stopt, gingen er verschillende verhalen rond in het dorp.

Woonstichting De Zes Kernen is als eigenaar van het pand met diverse partijen in gesprek gegaan om te kijken hoe we het gebouw het beste kunnen behouden en inzetten voor de leefbaarheid in Zuidland.

Nieuwe gebruiker

In GodsID hebben we een fijne, nieuwe gebruiker gevonden die openstaat voor het in bruikleen stellen van het pand voor bijvoorbeeld, lezingen, vergaderingen, kleinschalige activiteiten of het vieren van bijvoorbeeld een feestje of jubileum. Voor meer informatie over het eventuele gebruik van de ruimte kan contact worden opgenomen met GodsID. Het mailadres is info@godsid.nl