Jaarverslag 2019

Elk jaar schrijven wij ons jaarverslag. Hierin vertellen we wat we het afgelopen jaar hebben gedaan. In het eerste deel van het jaarverslag (het Bestuursverslag) leggen we uit wat onze doelstellingen zijn, wat we deden op het gebied van investeringen en hoe het financieel gaat met De Zes Kernen. Ook doet de Raad van Commissarissen verslag van wat zij hebben gedaan en besproken.

U leest in het Volkshuisvestelijk verslag over onze kerntaak: het verhuren van sociale huurwoningen en hoe we omgaan met leefbaarheid, wonen en zorg en wat er binnen onze organisatie gebeurd.

Het jaarverslag over 2019 is donderdag 18 juni 2020 vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen en daarna door de accountant gewaarmerkt.
Interesse in ons jaarverslag over 2019? Download hier het jaarverslag 2019.

 

Een goed visitatierapport

Elke woningcorporatie is verplicht om één keer in de vier jaar een visitatie te laten uitvoeren. Dat betekent dat door een onafhankelijke commissie wordt gekeken of onze ambities passen bij de opgaven in het werkgebied en hoe we maatschappelijk functioneren. De visitatiecommissie vraagt hiervoor veel informatie aan de woningcorporatie, maar interviewt ook belanghebbenden van de woningcorporatie zoals de gemeenten, de huurdersvereniging en zorg- en welzijnsorganisaties.

Het visitatierapport over de periode 2014-2018 is met gepaste trots ontvangen door onze woonstichting. We hebben op alle onderdelen een mooie beoordeling en veel complimenten gekregen. Dat doet ons goed.

  • Presteren naar opgaven en ambities : 6,7
  • Presteren volgens belanghebbenden : 7,7
  • Presteren naar vermogen : 7
  • Governance : 7,5

Met de verbeterpunten die door onze belanghebbenden zijn aangegeven gaan we natuurlijk aan de slag. Benieuwd naar het rapport? Lees het hier

Nieuw keukenbeleid vanaf 1 juli 2020

De Coronacrisis heeft er voor gezorgd dat bedrijven aanvullende maatregelen moesten nemen om te kunnen blijven bestaan. Ook woningcorporaties werden gedwongen om sommige processen zoals de verhuur van woningen of de inspecties aan te passen. Mede door de Coronacrisis hebben wij afgelopen periode ook eens goed gekeken naar ons huidige keukenbeleid.

Met ingang van 1 juli 2020 passen wij ons keukenbeleid aan. Ongewijzigd blijft dat wij bij een verzoek tot het plaatsen van een nieuwe keuken bepalen of een nieuwe keuken inderdaad noodzakelijk is in uw woning. Normaal gesproken heeft een keuken een levensduur van zo’n 25 jaar. Ook beoordelen we dan of het tegelwerk vervangen moet worden.

Standaard uitvoeringen

Vanaf 1 juli 2020 kunt u voor de nieuwe keuken kiezen uit drie standaard uitvoeringen. Hieronder ziet u één van deze uitvoeringen:

Afbeelding | Eén van de standaard keuken uitvoeringen

Uitbreidingen ten opzichte van het oude keukenblok, zoals het plaatsen van een inbouwvaatwasser of kookplaat etc. zijn vanaf 1 juli niet meer mogelijk. Een uitzondering hierop is de mogelijkheid tot het wijzigen van een onderkastje voor een ladenblok. Hier betaalt u dan wel de extra kosten voor. Natuurlijk wordt dit in een gesprek met onze medewerker allemaal nog even uitgelegd en met u doorgenomen.

Standaarduitvoering tegelwerk

Ook het tegelwerk wordt gestandaardiseerd. Is het nodig dat het tegelwerk van de keuken moet worden vervangen? Dan komt er in alle gevallen wit tegelwerk voor terug met tegels van 30 x 15 cm.

Eerste paal Koninginnehof een feit

Nadat de benodigde vergunningen medio april waren ontvangen kon de start van de bouw worden gepland. Op woensdag 17 juni om 09.00 uur was het zover! Onder het toeziend oog van diverse buurt- en dorpsbewoners werd de eerste paal geboord door een medewerker van Woonstichting De Zes Kernen. Het boren van boorpalen is een manier van funderen waarbij weinig trillingen optreden.

Vanwege het Coronavirus kon met de kopers en betrokken partijen ter plaatse geen ‘eerste-paal’ feestje worden gevierd. Daarom is er door Woonstichting De Zes Kernen voldoende beeldmateriaal gemaakt om te delen met geïnteresseerden. Ook projectontwikkelaar Stout zorgt door middel van filmpjes dat de kopers op de hoogte worden gehouden van de bouw van hun woning. Kijk op onze projectpagina voor meer informatie.