Een goed visitatierapport

Elke woningcorporatie is verplicht om één keer in de vier jaar een visitatie te laten uitvoeren. Dat betekent dat door een onafhankelijke commissie wordt gekeken of onze ambities passen bij de opgaven in het werkgebied en hoe we maatschappelijk functioneren. De visitatiecommissie vraagt hiervoor veel informatie aan de woningcorporatie, maar interviewt ook belanghebbenden van de woningcorporatie zoals de gemeenten, de huurdersvereniging en zorg- en welzijnsorganisaties.

Het visitatierapport over de periode 2014-2018 is met gepaste trots ontvangen door onze woonstichting. We hebben op alle onderdelen een mooie beoordeling en veel complimenten gekregen. Dat doet ons goed.

  • Presteren naar opgaven en ambities : 6,7
  • Presteren volgens belanghebbenden : 7,7
  • Presteren naar vermogen : 7
  • Governance : 7,5

Met de verbeterpunten die door onze belanghebbenden zijn aangegeven gaan we natuurlijk aan de slag. Benieuwd naar het rapport? Lees het hier