Prestatieafspraken Nissewaard digitaal getekend

Vorige week maandag hebben huurdersorganisaties, woningcorporaties en de gemeente Nissewaard de prestatieafspraken voor 2021 ondertekend. De prestatieafspraken zijn gebaseerd op de nieuwe woonvisie 2020-2030 ‘Nissewaard, een plek voor iedereen!’, die in september in de gemeenteraad werd vastgesteld. In de prestatieafspraken is vastgelegd welke bijdrage de betrokken partijen het komende jaar leveren aan het woonbeleid van de gemeente. De ondertekening vond dit jaar, vanwege Corona, digitaal plaats.

Met elkaar hebben we opnieuw overeenstemming bereikt over de beschikbaarheid, de kwaliteit (onderhoud en duurzaamheid) en de betaalbaarheid van huurwoningen. Daarnaast zijn, net als in eerdere jaren, afspraken gemaakt over wonen met zorg en over leefbaarheid.

Zie ook het nieuwbericht op de site van Gemeente Nissewaard.

Benieuwd naar de Prestatieafspraken voor 2021? Klik hier