Huurverhoging 2024

Met ingang van 1 juli 2024 worden de huren verhoogd met 5,3%. Huurdersvereniging Bernisse heeft positief geadviseerd over de huurverhoging en meerdere corporaties in onze directe omgeving hanteren eenzelfde percentage.

De brieven over de huurverhoging zijn verzonden. In de brief ziet u precies wat er verhoogd wordt vanaf 1 juli 2024.

Met de huurverhoging van 5,3% blijft De Zes Kernen voor zowel de sociale huurwoningen, de vrije sector woningen en de garages onder het door de overheid gestelde maximum.

Per ongeluk is de begeleidende tekst van de sociale huurwoningen blijven staan in de brieven voor de vrije sector woningen en de garages. De maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen is door de overheid vastgesteld op 5,8%. Voor de vrije sector woningen en de garages is dit maximaal 5,5 %.

We passen nog meer aan met ingang van 1 juli 2024

Dit jaar staan er in de huurverhogingsbrief nog twee aanpassingen. De kosten voor het serviceabonnement gaan naar € 6,05 per maand. En de korting voor de automatische incasso stopt. Best veel wijzigingen. Daarom hebben we een bijlage bij de brief gedaan waarin we dit allemaal uitleggen. Klik hier om de bijlage te lezen.

Ontvangt u huurtoeslag?

Wij geven de nieuwe huur door aan de Belastingdienst. U bent zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van de juiste toeslag. Hou daarom op www.toeslagen.nl/pasaan in de gaten of uw gegevens kloppen.

Bent u het niet eens met de voorgestelde verhoging van de kale huurprijs?

Dan kunt u vóór 1 juli 2024 bezwaar maken door bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Wij beoordelen dan of uw bezwaar terecht is*.

Bent u het niet eens met ons antwoord op uw bezwaar? Dan vragen wij de Huurcommissie om een uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurprijsverhoging. Wij kunnen dit verzoek tot zes weken na de ingangsdatum van de huurverhoging, dus vóór 12 augustus 2024, indienen bij de Huurdercommissie.

Meer informatie over bezwaar maken en het formulier ‘Bezwaarschrift huurverhoging’, vindt u op www.huurcommissie.nl. U kunt ook bellen naar telefoonnummer 1400 (Informatie Rijksoverheid).

Staat u onder bewind?

Dan gaat de informatie over de huurverhoging naar uw bewindvoerder. Neem contact op met uw bewindvoerder als u wilt weten wat de huurverhoging voor u betekent.

* Onderhoudsklachten zijn geen reden voor het indienen van een bezwaar tegen de huurverhoging. Voor onderhoudsklachten kunt u telefonisch contact met ons opnemen van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 10:00 uur op telefoonnummer (0181) 668 226.