Erik van Gent

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het droevige bericht dat

Erik van Gent

op donderdag 27 juni 2019 onverwacht op 57-jarige leeftijd is overleden.

Als secretaris van de Huurdersvereniging Bernisse waren de belangen van onze huurders in uitstekende handen bij hem. De herinnering aan de prettige samenwerking zal in onze gedachten blijven.

Wij wensen de familie en vrienden van Erik veel sterkte met dit grote verlies.

Raad van Commissarissen, directie en medewerkers
Woonstichting De Zes Kernen

 

 

De Zes Kernen bestaat 25 jaar!

Op 7 april 1994, exact 25 jaar geleden, werd Woonstichting De Zes Kernen opgericht. De oprichting kwam voort uit de wens om het gemeentelijk woningbedrijf van de toenmalige gemeente Bernisse te verzelfstandigen met als uiteindelijk resultaat ‘De Zes Kernen’.

Er is veel veranderd in de afgelopen 25 jaar, maar één ding blijft in alle jaren gelijk: Het belang van onze huurders staat altijd voorop!

Vandaag de dag beheren we ruim 1.300 woningen in zes kernen: Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Simonshaven en Zuidland.

Feest!

Samen met onze bewoners vieren we graag ons jubileum. In de maand april konden alle huurders met een bon uit het bewonersblad een lekkere taart bestellen bij één van de winkels van Bakkerij Reedijk in Geervliet, Heenvliet of Zuidland. In de maand juni kunnen alle bewoners mee dingen naar leuke prijzen door de jubileumpuzzel in buitengeWOON 86 in te vullen en de oplossing voor 30 juni door te geven.

Op dinsdag 16 april vierden we het jubileum met onze medewerkers.

Persbericht: Landelijke regels blijven oplossingen woningmarkten in de weg staan

Minister Ollongren wil gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties nauwelijks extra ruimte geven om samen oplossingen te kiezen voor de woningmarkt in het eigen gebied. Dat blijkt uit de voorstellen van de minister om de Woningwet aan te passen. Woonbond en Aedes vinden dat teleurstellend: huurders en woningzoekenden in het hele land kunnen minder goed geholpen worden. Lees hier het persbericht van Woonbond en Aedes.

Let op! Urgentieaanvraag? Alleen bij gemeente, corporatie of instelling indienen

Alle sociale huurwoningen in regio Rotterdam worden alléén op WoonnetRijnmond.nl geadverteerd. Adviesbureaus kunnen u niet aan een sociale huurwoning in de regio Rotterdam helpen. Ga niet in zee met bemiddelingsbureaus of adviesgroepen. Zij beloven u, voor veel geld, aan een sociale huurwoning te kunnen helpen maar dat kunnen ze echt niet waar maken.
Wilt u meer informatie over het aanvragen van urgentie? Op de website van Woonnet Rijnmond vindt u meer informatie over het aanvragen van urgentie:
https://www.woonnetrijnmond.nl/service-en-contact/urgentie/waar-kan-ik-urgentie-aanvragen/

 

Gegevensbescherming

Bent u huurder bij Woonstichting De Zes Kernen? Of staat u ingeschreven als woningzoekende? Dan zijn er diverse gegevens van u bij onze organisatie bekend. Hoe wij daarmee omgaan is vastgelegd in de wet. Wij zijn tenslotte verplicht deze gegevens goed te beschermen.

Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggend zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook een telefoonnummer, mailadres of IBAN zijn persoonsgegevens.

Om te zorgen dat Woonstichting De Zes Kernen op de juiste manier met uw gegevens omgaat, hebben wij binnen de organisatie diverse afspraken met elkaar gemaakt. Ook hebben wij afspraken gemaakt met onze leveranciers (bijvoorbeeld onze aannemers die bij u thuis werkzaamheden komen verrichten). Wij verwachten ook van hen, dat zij conform de wet met uw persoonsgegevens omgaan.

Het uitgangspunt is, dat wij alleen die gegevens vastleggen die wij nodig hebben voor het kunnen uitvoeren of aangaan van de huurovereenkomst.