Sociale huurappartementen in Oudenhoorn

Op dinsdag 29 november 2022 tekenden BPD | Bouwfondsgebiedsontwikkeling en woonstichting De Zes Kernen de koopovereenkomst voor de realisatie en afname van 24 sociale huurappartementen in De Akkerranden. Tegelijkertijd tekende de woonstichting ook de aannemingsovereenkomst met VORM 6D Wonen B.V.

Woonstichting De Zes Kernen en BPD zorgen samen voor meer sociale huur in Oudenhoorn

Anja van de Sijde, directeur-bestuurder van woonstichting De Zes Kernen, is trots op het bereikte resultaat. “Voor het eerst in tientallen jaren gaat De Zes Kernen weer sociale appartementen in Oudenhoorn aanbieden. Binnenkort kunnen we dus bewoners blij maken met een mooi appartement binnen een aantrekkelijke gebiedsontwikkeling. Een geweldig resultaat!”

Wonen betaalbaar houden

Paul Opstal, senior ontwikkelaar bij BPD, sluit zich hierbij aan. “De betaalbaarheid van wonen is één van de grootste uitdagingen van deze tijd. Samen met gemeenten en corporaties zet BPD zich in om wonen voor iedereen betaalbaar en bereikbaar te houden. Al eerder realiseerden we in De Akkerranden 12 sociale koop eengezinswoningen en 12 bereikbare koopwoningen met een koopsom tot € 240.000,-. Hier mogen we op korte termijn deze 24 sociale huurappartementen aan toevoegen. De appartementen krijgen een luchtwarmtepomp, zodat huurders ook aanzienlijk op de energierekening kunnen besparen.”

Over De Akkerranden en de 24 sociale huurwoningen

De Akkerranden ligt aan de zuidwestzijde van de kern van Oudenhoorn. Een welkome uitbreiding van een dorp dat de overgang vormt naar de polder. Langs de rand van het plan wordt een bloemrijke groene rand gerealiseerd voor verrijking van de biodiversiteit. De nieuwe woonbuurt met in totaal 180 woningen heeft een dorpse setting met een centrale brink, refererend aan de Ring midden in Oudenhoorn. Dit appartementengebouw is de vijfde bouwfase binnen De Akkerranden. In eerdere fasen is een divers palet aan woningtypen en woningsegmenten gerealiseerd door VORM 6D Wonen B.V. of nog in aanbouw. Het appartementengebouw voor De Zes Kernen ligt met de hoofdentree aan deze brink. Een prominente locatie. Ad van de Graaf , commercieel adjunct-directeur bij VORM, zegt er het volgende over: “Deze prachtige appartementen hebben wij net als de grondgebonden woningen ontwikkeld op basis van het 6D-concept in een fijne samenwerking met architectenbureau Kokon en BPD.”

Wat doen wij aan de woningnood

Wil met pensioen

Vandaag, dinsdag 13 september, was het de laatste werkdag van Wil van Aalst. Veel van onze huurders kennen Wil vast, want zij is 20 jaar lang degene geweest die de telefoon aannam als er werd gebeld naar onze woonstichting. Ook was zij het aanspreekpunt voor een huurder die in aanmerking kwam voor een nieuwe keuken. Met passie en advies werd iedere keuken zorgvuldig geplaatst. Door het bereiken van de AOW-leeftijd mag Wil nu van haar pensioen gaan genieten. Samen met haar man en kinderen wensen we haar het allerbeste!

Kaartje voor Wil

Vindt u het leuk om Wil een kaartje te sturen? Dan kan dat natuurlijk. U kunt het kaartje sturen naar:

Woonstichting De Zes Kernen
t.a.v. Wil van Aalst
Gemeenlandsedijk Zuid 12 A
3216 AH  ABBENBROEK

Wij zorgen er dan voor dat Wil de kaarten ontvangt.

De zevende kern

Vandaag, vrijdag 1 juli 2022, is het officieel! Woonstichting De Zes Kernen is verhuurder in niet zes, maar in zeven kernen.

Vandaag draagt Vestia in totaal ruim 750 woningen over aan de woningcorporaties Maasdelta Groep, Ressort Wonen en woonstichting De Zes Kernen. De overname draagt bij aan het op peil houden van het aantal sociale huurwoningen in gemeente Brielle. De bestuurders René de Groot (Maasdelta Groep), Frans Desloover (Ressort Wonen) en Anja van der Sijde (De Zes Kernen) heten de nieuwe huurders van harte welkom. “Wij vinden het belangrijk dat deze woningen in gemeente Brielle behouden blijven voor de sociale huur. Er is een enorme vraag naar betaalbare woningen. Samen zorgen we hiervoor. De huidige huurders behouden hun huurovereenkomst en hun rechten en plichten hieruit blijven hetzelfde”.

Lees hier het persbericht dat vandaag door de drie corporaties is gepubliceerd

Zwartewaal

Een deel van onze missie luidt: “Woonstichting De Zes Kernen is dé woningcorporatie voor de kernen in een landelijke woonomgeving. Wij bieden nu en in de toekomst voor de doelgroep met een smalle beurs, betaalbaar en goed wonen voor jong en oud in de kernen“.

Wij nemen daarom een deel van de woningen in de kern Zwartewaal over van Vestia. Dit past bij ons missie en bij alles waar wij voor staan. Met ingang van vandaag, vrijdag 1 juli 2022 voegen we 53 woningen in Zwartewaal toe aan ons bezit.

Op onze website is voor de nieuwe huurders uit Zwartewaal een speciale pagina ingericht waarop zij allerlei handige informatie kunnen vinden.

Klik hier voor het eerdere persbericht van Vestia

Jaarverslag 2021

Reinie met pensioen

Vandaag, dinsdag 31 mei, is het de laatste werkdag van Reinie Amersfoort. Veel van onze huurders kennen Reinie vast, want zij is in veel gevallen degene die onze woningen verhuurt. Reinie gaat na 17 jaar trouwe dienst genieten van haar vroegpensioen. Wij vinden het jammer dat we Reinie moeten gaan missen, maar we begrijpen haar keuze natuurlijk ook. Samen met haar man, kinderen en kleinkinderen wensen we haar het allerbeste!

Met ingang van morgen, woensdag 1 juni, start onze nieuwe medewerker Abir Razay. In het bewonersblad van juli zal Abir zich aan u voorstellen.

Kaartje voor Reinie

Vindt u het leuk om Reinie een kaartje te sturen? Dan kan dat natuurlijk. U kunt het kaartje sturen naar:

Woonstichting De Zes Kernen
t.a.v. Reinie Amersfoort
Gemeenlandsedijk Zuid 12 A
3216 AH  ABBENBROEK

Wij zorgen er dan voor dat Reinie de kaarten ontvangt.

Huurderstevredenheids-onderzoek

Woningen Zwartewaal

Vandaag, maandag 9 mei 2022, maakt Vestia in een persbericht naar de lokale media bekend dat onze woonstichting, samen met Maasdelta en Ressort Wonen in totaal zo’n 760 woningen overnemen in Brielle, Vierpolders en Zwartewaal. De overname draagt bij aan het op peil houden van het aantal sociale huurwoningen in gemeente Brielle. De bestuurders René de Groot (Maasdelta Groep), Frans Desloover (Ressort Wonen) en Anja van der Sijde (De Zes Kernen) heten de nieuwe huurders van harte welkom. “Wij vinden het belangrijk dat deze woningen in gemeente Brielle behouden blijven voor de sociale huur. Er is een enorme vraag naar betaalbare woningen. Samen zorgen we hiervoor. De huidige huurders behouden hun huurovereenkomst en hun rechten en plichten hieruit blijven hetzelfde”.

Klik hier voor het volledige persbericht van Vestia

Zwartewaal

Een deel van onze missie luidt: “Woonstichting De Zes Kernen is dé woningcorporatie voor de kernen in een landelijke woonomgeving. Wij bieden nu en in de toekomst voor de doelgroep met een smalle beurs, betaalbaar en goed wonen voor jong en oud in de kernen“.

Wij nemen daarom een deel van de woningen in de kern Zwartewaal over van Vestia. Dit past bij ons missie en bij alles waar wij voor staan. Als alle goedkeuringen zijn ontvangen, voegen we per 1 juli 2022 53 woningen in Zwartewaal toe aan ons bezit.

Op onze website wordt voor de nieuwe huurders uit Zwartewaal een speciale pagina ingericht waarop zij allerlei handige informatie kunnen vinden. In de zomereditie van ons bewonersblad zullen we ook aandacht besteden aan de toevoeging van Zwartewaal aan ons werkgebied.

Algemene Ledenvergadering HvB

Woonstichting De Zes Kernen en Huurdersvereniging Bernisse nodigen huurders en geïnteresseerden uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging Bernisse.

Komt u ook naar de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging Bernisse?

Donderdag 12 mei 2022

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op donderdag 12 mei 2022. U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom in het Dorpshuis Abbenbroek, Kerkplein 7 in Abbenbroek. Tijdens de vergadering worden we onder andere meegenomen in de ontwikkelingen van de kernen. Een erg interessant thema!

Aanmelden

Iedereen is van harte welkom bij de Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging Bernisse. Omdat we graag weten hoeveel mensen er komen, vragen we u zich van te voren  aan te melden. Dat kan door het sturen van een mail naar: voorzitter@huurdersverenigingbernisse.nl.