Huurverhoging 2023

Met ingang van 1 juli 2023 worden de huren verhoogd. Huurdersvereniging Bernisse heeft positief geadviseerd over de huurverhoging en meerdere corporaties in onze directe omgeving hanteren eenzelfde percentage voor de huurverhoging  van de sociale huurwoningen.

Komende week kunt u de brief voor de huurverhoging per 1 juli 2023 tegemoet zien. In de brief staat naast uw huurverhogingspercentage ook een uitleg hoe dit percentage berekend is. In de tabel met het huurverhogingsvoorstel ziet u precies wat er verhoogd wordt vanaf 1 juli 2023.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging

Bent u het niet eens met de voorgestelde verhoging van de kale huurprijs? Dan kunt u vóór 1 juli 2023 bezwaar maken door bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Wij beoordelen dan of uw bezwaar terecht is. Daar ontvangt u schriftelijk een bericht van.

Wij willen u er op wijzen dat onderhoudsklachten geen reden zijn tot het indienen van een bezwaar tegen de huurverhoging. Voor onderhoudsklachten kunt u telefonisch contact met ons opnemen van maandag tot en met vrijdag bij voorkeur tussen 09:00 en 10:00 uur op telefoonnummer (0181) 668 226.

Bent u het niet eens met ons antwoord op uw bezwaar? Dan vragen wij de Huurcommissie, een onpartijdige organisatie die huurders en verhuurders helpt, om een uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurprijsverhoging. Wij kunnen dit verzoek tot zes weken na de ingangsdatum van de huurverhoging, dus vóór 12 augustus 2023, indienen bij de Huurdercommissie.

Geen brief ontvangen?

Heeft u voor 30 april 2023 geen brief van ons ontvangen met daarin informatie over de huurverhoging? Dan is de kans groot dat u in aanmerking komt voor huurverlaging. Hierover krijgt u voor 3 juni 2023 van ons bericht. Heeft u na 5 juni 2023 nog steeds geen bericht van ons gehad? Neemt u dan zeker even contact met ons op, want dan gaat er mogelijk iets anders mis.

Staat u onder bewind? Dan gaat de informatie over de huurverhoging of huurverlaging naar uw bewindvoerder. Controleert u eerst even bij uw bewindvoerder of zij informatie van ons hebben ontvangen.

Meer informatie

Meer informatie over bezwaar maken tegen de huurverhoging en het formulier ‘Bezwaarschrift huurverhoging’, vindt u op www.huurcommissie.nl. U kunt ook bellen naar telefoonnummer 1400 (Informatie Rijksoverheid).