Jaarverslag 2023

Ieder jaar maken wij een jaarverslag. Daarmee laten we zien wat wij als woningcorporatie het afgelopen jaar hebben gedaan. 

Voordat we het jaarverslag op onze website kunnen zetten wordt het verslag eerst goed bekeken en gecontroleerd door onze accountant en onze Raad van Commissarissen. Omdat zij het jaarverslag over 2023 hebben goedgekeurd kunnen wij publiceren. Iedereen die het wil kan ons verslag nu lezen.

Klik hier om het jaarverslag over 2023 te lezen.