Gerenoveerde woningen feestelijk geopend

Na een renovatieperiode van 11 weken zijn op woensdag 18 december de huurwoningen aan de Mr. P.J. Oudweg in Zuidland op feestelijke wijze geopend. Na het doorknippen van het symbolische lint door bewoners meneer Kweekel en mevrouw Bevaart, en het knallen van de confettikanonnen, zijn alle huurders van de woningen aan de Mr. P.J. Oudweg 25 t/m 47 getrakteerd op een hapje en drankje bij Stroop Pannenkoeken, om gezamenlijk het goede verloop van de renovatie te vieren.

Wat is er gedaan?

De energiebesparende werkzaamheden zijn gecombineerd met het reguliere onderhoud. Aan de buitenzijde van de woningen zijn 14 cm dikke isolatieplaten aangebracht. Dit is gecombineerd met het opvullen van de spouwmuren. Hierdoor hebben de woningen nu een isolatiewaarde van ongeveer Rc 5,5. Ter vergelijking: nieuwbouwwoningen worden tegenwoordig gebouwd met een minimum van Rc 4,5. Hoe hoger de waarde, hoe beter geïsoleerd. En des te lager de energielasten voor de bewoners.
Vervolgens is de buitenzijde van de woningen afgewerkt met steenstrips aan de voorkant en een combinatie van steenstrips en pleisterwerk aan de kop- en achterzijde.
Het dak is van buitenaf geïsoleerd, de schoorstenen zijn verwijderd en er zijn nieuwe dakpannen geplaatst. Vervolgens zijn de daken voorzien van zonnepanelen. Deze panelen zijn in het dak verwerkt. In de bestaande houten kozijnen is alle beglazing vervangen door HR++ glas en voorzien van zelf regulerende ventilatieroosters. Op de zolder van iedere woning is een CO2 gestuurde ventilatie-box geplaatst die er voor zorgt dat de lucht via de badkamer, toilet en keuken wordt afgezogen.

Artikel in Groot Nissewaard

In de uitgave van de Groot Nissewaard van deze week (week 51) een paginagroot artikel over woonzorgcentrum Hart van Zuidland.

In het artikel worden de positieve uitkomsten van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), uitgevoerd door RIGO research & advies, gedeeld. Ook komen bewoners en verzorgden aan het woord. Kortom, een artikel om zeker even te lezen!

Geen krant ontvangen? Lees het artikel dan hier.
Geïnteresseerd in het volledige rapport van de maatschappelijke kosten-baten analyse? Klik hier

 

Prestatieafspraken 2020 getekend

Huurdersverenigingen, woningcorporaties en gemeenten hebben onlangs de prestatieafspraken voor 2020 ondertekend. In de prestatieafspraken wordt beschreven welke bijdrage de verschillende partijen het komende jaar leveren aan het woonbeleid van de gemeente dat is vastgelegd in de woonvisie.

De prestatieafspraken met de gemeente Hellevoetsluis werden ondertekend op woensdag 27 november 2019. De ondertekening van de prestatieafspraken met gemeente Nissewaard vond maandag 9 december 2019 plaats.

Lees meer over de prestatieafspraken in Nissewaard op de site van gemeente.

Benieuwd naar de prestatieafspraken 2020? Klik hier

Informatie planschade Windmolens

Op 6 november 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de planschade veroorzaakt door het windpark Hartelbrug II. Aan deze zaak is in verschillende media aandacht besteed. Het windpark bestaat uit 8 windturbines van 150 meter hoog en is mogelijk gemaakt door het bestemmingsplan “Botlek-Vondelingenplaat”.

Omdat de windturbines zorgen voor geluidsoverlast, slagschaduw en verstoring van het uitzicht, is sprake van waardevermindering van de woningen in Heenvliet en Geervliet. Deze planschade moet door de gemeente Rotterdam worden vergoed, zo heeft de Raad van State uitgemaakt. In een brief aan bewoners van Geervliet legt Den Hollander Advocaten duidelijk en goed uit hoe en of een bewoner in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de planschade. Hieronder de belangrijkste informatie op een rij:

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de planschade, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent eigenaar van de woning. Huurders komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming in de planschade.
 • U moet uw woning vóór 29 oktober 2009 hebben gekocht. De komst van de windturbines is vanaf die datum voorzienbaar. Hebt u uw woning op of na deze datum gekocht, dan hebt u geen recht op planschade.
 • De aanvraag om tegemoetkoming in de planschade moet u indienen bij de gemeente Rotterdam. Het aanvraagformulier kunt u op deze website terugvinden: https://www.rotterdam.nl/loket/documentenkcc/aanvraagPlanschade.pdf .
 • Voor de aanvraag bent u een vast recht van € 300,– verschuldigd. De gemeente stuurt u hiervoor een brief of factuur. U moet het vast recht op tijd betalen. Als u een tegemoetkoming wordt toegekend, krijgt u dit bedrag terug.
 • U moet de aanvraag indienen vóór 3 december 2019. Na deze de datum wordt uw aanvraag afgewezen. Als u al een aanvraag hebt ingediend en deze is afgewezen, en hebt u tegen de afwijzing geen bezwaar gemaakt dan staat de afwijzing vast. U komt dan niet meer in aanmerking voor een tegemoetkoming in de planschade.
 • Uw woning moet op minder dan 600 meter van de windturbines staan. Dit zijn grofweg de woningen die noordelijk van het verlengde van de Donjonstraat / Wielesteijn / Van Blankensteinstraat te Heenvliet of noordelijk van het verlengde van de Oude Singel / Boomgaardweg / Cornelis de Wittlaan te Geervliet Als uw woning verder weg staat, is de waardedaling van uw woning waarschijnlijk minder dan 3,5 % en valt deze dus weg tegen het normaal maatschappelijk risico van 3,5 %. Zie de toelichting hieronder.

Bovenstaande informatie is overgenomen uit de brief van Den Hollander Advocaten met een informatief karakter. U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen.

 

Tuinenbeleid in een nieuw jasje

Bij de BuitengeWOON van deze maand vinden onze huurders ook het vernieuwde Tuinenbeleid.

Met de komst van een nieuwe beleidsmedewerker hebben wij ons tuinenbeleid bekeken en in een nieuw jasje gestoken.
In een aantal pagina’s wordt duidelijk weergegeven wat wij van onze huurders verwachten in de verzorging van de tuin.
Dit wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van de volgende punten:

 • Aanleg en onderhoud van uw tuin
 • Inrichting van uw tuin
 • Erfafscheiding
 • Wel of geen boom?
 • Handhaven van het Tuinenbeleid

Nieuwsgierig geworden? Klik hier voor ons Tuinenbeleid

AED in Zuidland 24/7 bereikbaar

In overleg met Careyn heeft woonstichting De Zes Kernen op 20 augustus 2010 een Automatische Externe Defibrillator (AED) ter beschikking gesteld aan woonzorgcentrum Bernissesteyn in Zuidland. Deze AED hing sindsdien in het Atrium.

24 uur per dag beschikbaar

Om ervoor te zorgen dat de AED ook door burgerhulpverleners kan worden gebruikt bij een reanimatie hebben we, mede op initiatief van een aantal bewoners, besloten de AED vanuit het Atrium naar buiten te verplaatsen. De AED hangt sinds vrijdag 6 september 2019 in een beveiligde kast bij de hoofdingang van Bernissesteyn aan de Driesprong 1 in Zuidland. Op deze manier is de AED 24 uur per dag bereikbaar. Careyn beschikt zelf ook over een AED, waardoor er ook een AED beschikbaar blijft binnen in woonzorgcentrum Bernissesteyn.

Trots op donatie van onze gasten

Op 7 april 2019 was het exact 25 jaar geleden dat onze woonstichting werd opgericht. Dit heugelijke feit hebben wij op donderdag 11 juli gevierd met onze medewerkers en stakeholders. In plaats van een cadeau hebben wij onze gasten gevraagd om (vrijblijvend) namens ons een bijdrage over te maken aan de Voedselbank Spijkenisse e.o.

Hierop hebben velen gehoor gegeven waardoor er in totaal een bedrag van € 1.205,- is gedoneerd aan Stichting Voedselbank Spijkenisse e.o. Een resultaat waar wij heel trots op zijn!

Zie ook het artikel op www.grootnissewaard.nl

Erik van Gent

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het droevige bericht dat

Erik van Gent

op donderdag 27 juni 2019 onverwacht op 57-jarige leeftijd is overleden.

Als secretaris van de Huurdersvereniging Bernisse waren de belangen van onze huurders in uitstekende handen bij hem. De herinnering aan de prettige samenwerking zal in onze gedachten blijven.

Wij wensen de familie en vrienden van Erik veel sterkte met dit grote verlies.

Raad van Commissarissen, directie en medewerkers
Woonstichting De Zes Kernen

 

 

De Zes Kernen bestaat 25 jaar!

Op 7 april 1994, exact 25 jaar geleden, werd Woonstichting De Zes Kernen opgericht. De oprichting kwam voort uit de wens om het gemeentelijk woningbedrijf van de toenmalige gemeente Bernisse te verzelfstandigen met als uiteindelijk resultaat ‘De Zes Kernen’.

Er is veel veranderd in de afgelopen 25 jaar, maar één ding blijft in alle jaren gelijk: Het belang van onze huurders staat altijd voorop!

Vandaag de dag beheren we ruim 1.300 woningen in zes kernen: Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Simonshaven en Zuidland.

Feest!

Samen met onze bewoners vieren we graag ons jubileum. In de maand april konden alle huurders met een bon uit het bewonersblad een lekkere taart bestellen bij één van de winkels van Bakkerij Reedijk in Geervliet, Heenvliet of Zuidland. In de maand juni kunnen alle bewoners mee dingen naar leuke prijzen door de jubileumpuzzel in buitengeWOON 86 in te vullen en de oplossing voor 30 juni door te geven.

Op dinsdag 16 april vierden we het jubileum met onze medewerkers.

Persbericht: Landelijke regels blijven oplossingen woningmarkten in de weg staan

Minister Ollongren wil gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties nauwelijks extra ruimte geven om samen oplossingen te kiezen voor de woningmarkt in het eigen gebied. Dat blijkt uit de voorstellen van de minister om de Woningwet aan te passen. Woonbond en Aedes vinden dat teleurstellend: huurders en woningzoekenden in het hele land kunnen minder goed geholpen worden. Lees hier het persbericht van Woonbond en Aedes.