Informatie planschade Windmolens

Op 6 november 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de planschade veroorzaakt door het windpark Hartelbrug II. Aan deze zaak is in verschillende media aandacht besteed. Het windpark bestaat uit 8 windturbines van 150 meter hoog en is mogelijk gemaakt door het bestemmingsplan “Botlek-Vondelingenplaat”.

Omdat de windturbines zorgen voor geluidsoverlast, slagschaduw en verstoring van het uitzicht, is sprake van waardevermindering van de woningen in Heenvliet en Geervliet. Deze planschade moet door de gemeente Rotterdam worden vergoed, zo heeft de Raad van State uitgemaakt. In een brief aan bewoners van Geervliet legt Den Hollander Advocaten duidelijk en goed uit hoe en of een bewoner in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de planschade. Hieronder de belangrijkste informatie op een rij:

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de planschade, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent eigenaar van de woning. Huurders komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming in de planschade.
  • U moet uw woning vóór 29 oktober 2009 hebben gekocht. De komst van de windturbines is vanaf die datum voorzienbaar. Hebt u uw woning op of na deze datum gekocht, dan hebt u geen recht op planschade.
  • De aanvraag om tegemoetkoming in de planschade moet u indienen bij de gemeente Rotterdam. Het aanvraagformulier kunt u op deze website terugvinden: https://www.rotterdam.nl/loket/documentenkcc/aanvraagPlanschade.pdf .
  • Voor de aanvraag bent u een vast recht van € 300,– verschuldigd. De gemeente stuurt u hiervoor een brief of factuur. U moet het vast recht op tijd betalen. Als u een tegemoetkoming wordt toegekend, krijgt u dit bedrag terug.
  • U moet de aanvraag indienen vóór 3 december 2019. Na deze de datum wordt uw aanvraag afgewezen. Als u al een aanvraag hebt ingediend en deze is afgewezen, en hebt u tegen de afwijzing geen bezwaar gemaakt dan staat de afwijzing vast. U komt dan niet meer in aanmerking voor een tegemoetkoming in de planschade.
  • Uw woning moet op minder dan 600 meter van de windturbines staan. Dit zijn grofweg de woningen die noordelijk van het verlengde van de Donjonstraat / Wielesteijn / Van Blankensteinstraat te Heenvliet of noordelijk van het verlengde van de Oude Singel / Boomgaardweg / Cornelis de Wittlaan te Geervliet Als uw woning verder weg staat, is de waardedaling van uw woning waarschijnlijk minder dan 3,5 % en valt deze dus weg tegen het normaal maatschappelijk risico van 3,5 %. Zie de toelichting hieronder.

Bovenstaande informatie is overgenomen uit de brief van Den Hollander Advocaten met een informatief karakter. U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen.