Prestatieafspraken 2020 getekend

Huurdersverenigingen, woningcorporaties en gemeenten hebben onlangs de prestatieafspraken voor 2020 ondertekend. In de prestatieafspraken wordt beschreven welke bijdrage de verschillende partijen het komende jaar leveren aan het woonbeleid van de gemeente dat is vastgelegd in de woonvisie.

De prestatieafspraken met de gemeente Hellevoetsluis werden ondertekend op woensdag 27 november 2019. De ondertekening van de prestatieafspraken met gemeente Nissewaard vond maandag 9 december 2019 plaats.

Lees meer over de prestatieafspraken in Nissewaard op de site van gemeente.

Benieuwd naar de prestatieafspraken 2020? Klik hier