AED in Zuidland 24/7 bereikbaar

In overleg met Careyn heeft woonstichting De Zes Kernen op 20 augustus 2010 een Automatische Externe Defibrillator (AED) ter beschikking gesteld aan woonzorgcentrum Bernissesteyn in Zuidland. Deze AED hing sindsdien in het Atrium.

24 uur per dag beschikbaar

Om ervoor te zorgen dat de AED ook door burgerhulpverleners kan worden gebruikt bij een reanimatie hebben we, mede op initiatief van een aantal bewoners, besloten de AED vanuit het Atrium naar buiten te verplaatsen. De AED hangt sinds vrijdag 6 september 2019 in een beveiligde kast bij de hoofdingang van Bernissesteyn aan de Driesprong 1 in Zuidland. Op deze manier is de AED 24 uur per dag bereikbaar. Careyn beschikt zelf ook over een AED, waardoor er ook een AED beschikbaar blijft binnen in woonzorgcentrum Bernissesteyn.