Elk jaar schrijven wij ons jaarverslag. Hierin vertellen we wat we het afgelopen jaar hebben gedaan.

Het jaarverslag bestaat uit twee delen:

In het Bestuursverslag beschrijven we onze doelstellingen, wat we deden op het gebied van investeringen en hoe het financieel gaat met De Zes Kernen. Ook doet de Raad van Commissarissen verslag van wat zij hebben gedaan en besproken.

In het Volkshuisvestelijk verslag leest u alles over onze kerntaak: het verhuren van sociale huurwoningen en hoe we omgaan met leefbaarheid, wonen en zorg en wat er binnen onze organisatie gebeurt.

Rectificatie
Op donderdag 5 augustus 2021 heeft in Hoofdstuk 4 Governance in de paragraaf Toezicht (bladzijde 18 van het Bestuursverslag) een rectificatie plaatsgevonden. Het  jaarverslag is daarom opnieuw gepubliceerd met daarin de aangepaste tekst over de Toezichtsbrief van de Autoriteit Wonen.