Kantoor gesloten – Corona Update-

De omgang met het Coronavirus in Nederland is een nieuwe fase ingegaan. Als woonstichting doen we wat we kunnen om te voorkomen dat wij bijdragen aan verdere verspreiding van het Coronavirus. Toch blijven we ons werk graag zo goed mogelijk doen. Dat vraagt wel om aanvullende maatregelen. In de brief informeren wij u daarover.

Kantoor gesloten voor inloop

Ons kantoor is met ingang van 16 maart 2020 per direct gesloten voor inloop. Ons werk gaat door, maar onze medewerkers werken zo veel mogelijk thuis of zijn in shifts aanwezig op kantoor.

Wilt u ons bellen? Dat kan

Wij blijven iedere werkdag tussen 09.00 – 12.00 uur telefonisch bereikbaar. Het kan zijn dat onze wachttijden aan de telefoon langer zijn dan u van ons gewend bent. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Spoedreparaties

Om zowel u als onze aannemers te beschermen voeren we alleen nog spoedreparaties uit. We vragen u om, reparatieverzoeken die kunnen wachten tot na 6 april 2020, even op te schrijven en pas bij ons te melden als alle bedrijven en instanties weer op volle kracht draaien. Heeft u echt een noodgeval? Neemt u dan telefonisch contact met ons op door te bellen naar (0181) 668 222. Wilt u onze opzichter spreken? Belt u dan tussen 09.00 en 10.00 uur naar (0181) 668 228.

Onderhoudswerkzaamheden buitenzijde woning

Onderhoudswerkzaamheden aan de buitenzijde van de woning gaan wel gewoon door. De uitvoerende bedrijven houden rekening met het maximaal aantal in te zetten medewerkers. Zij komen ook niet bij u binnen.

Geen verhuringen, wel opzeggingen

Tot en met in ieder geval 6 april 2020 verhuren wij tijdelijk geen woningen. Opzeggingen kunnen wel gewoon door gaan, maar worden door ons schriftelijk en/of telefonisch afgehandeld. Er zijn geen eerste- en ook geen eindinspecties. Natuurlijk wordt, voordat we de woning opnieuw verhuren, gecontroleerd hoe deze is achter gelaten. We verwachten dus van u dat u de woning achterlaat zoals dat is afgesproken.

Geen huisbezoeken

Onze medewerkers komen voorlopig niet op huisbezoek. Alle gemaakte afspraken worden afgezegd of waar dat kan per telefoon afgehandeld. Ook in het geval van overlast of sociaal beheer komen de huisbezoeken te vervallen. Heeft u vragen of wilt u overlast melden? Dat kan gewoon zoals u gewend bent, per telefoon of via de site.

We vragen uw begrip voor deze maatregelen. We hopen dat we op deze manier onze bijdrage kunnen leveren om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, informeren wij u zo snel mogelijk.