Informatie over huurverlaging per 1 juli 2023

Sinds de bekendmaking van de Nationale Prestatieafspraken voor de volkshuisvesting in juni 2022 is er veel gesproken over een eenmalige huurverlaging. In ons eerdere bericht konden we nog geen duidelijkheid geven. Nu is deze er wel. Vanaf 1 juli 2023 geldt een lagere huur voor de laagste inkomens en meer huurtoeslag voor de huurtoeslag-ontvangers.

Huurders met een laag inkomen in een corporatiewoning krijgen per 1 juli 2023 een huurverlaging. Vanaf die datum gaat voor 510.000 huurders in Nederland de nieuwehuurprijs gelden van € 575 per maand. Daarnaast krijgen huurtoeslag-ontvangers vanaf 20 december 2022, een verhoging van € 16,94 toeslag per maand.

De huurverlaging was in de prestatieafspraken voorzien voor 2024. Het kabinet heeft op advies van de woningcorporaties gekozen om de huurverlaging te vervroegen. Woningcorporaties verlagen op 1 juli 2023 de huren naar € 575 per maand voor huishoudens die een sociale huurwoning huren voor meer dan € 575 en minder verdienen dan 120% van het minimuminkomen conform de wet op de huurtoeslag.

Inkomensgrenzen huurverlaging voor lage inkomens 2023

Eenpersoonshuishoudens (onder AOW): €23.250
Eenpersoonsouderenhuishoudens (AOW): €24.600
Meerpersoonshuishoudens (onder AOW): €30.270 *
Meerpersoonsouderenhuishoudens (AOW): €32.730 *

* Inkomen van inwonende kinderen onder de 27 jaar telt niet mee bij meerpersoons(ouderen)huishoudens.

Als u in aanmerking komt voor een huurverlaging, dan krijgt u van ons voor 1 juni 2023 bericht.