Op maandag 6 december 2021 hebben Anja van der Sijde, directeur-bestuurder van onze woonstichting en Bas Muilwijk, voorzitter van de Huurdersvereniging Bernisse, de prestatieafspraken getekend met gemeente Nissewaard.

In de prestatieafspraken staat wat de plannen voor het woningbeleid zijn voor het komende jaar. Bijvoorbeeld over nieuwbouw van sociale huurwoningen. Niet alleen woonstichting De Zes Kernen heeft afspraken gemaakt met gemeente Nissewaard over de bijdrage die ze levert aan het volkshuisvestelijk beleid van de gemeente, ook woningstichting De Leeuw van Putten, Stichting Maasdelta Groep en Stichting Woonbron was bij de gesprekken en ondertekening betrokken.

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen heeft de ondertekening ook dit jaar digitaal plaatsgevonden.

Lees meer over wat er is afgesproken in de prestatieafspraken voor 2022 en verder van gemeente Nissewaard