Woonstichting De Zes Kernen is van plan om de woningen aan de Nieuwstraat 1 t/m 12 in Heenvliet te gaan herstructureren. Dit betekent onder andere sloop van de bestaande woningen. Hiervoor in de plaats komen dan ‘moderne en comfortabele woningen die energiezuinig zijn’.

Informatieavond dinsdag 13 september

Voor de nieuw te bouwen woningen zijn, in overleg met ons, door een architect een aantal scenario’s uitgewerkt. Tijdens de informatieavond op dinsdag 13 september 2022 worden de (voormalige) bewoners van de Nieuwstraat 1 t/m 12 en de omwonenden geïnformeerd over de mogelijkheden.

Inloopmoment geïnteresseerden

Ook voor geïnteresseerden is er een inloopmoment op de informatieavond. Bent u geen bewoner van de Nieuwstraat en geen direct omwonende? Maar wilt u wel graag weten wat de scenario’s zijn voor nieuwe, energiezuinige woningen aan de Nieuwstraat 1 t/m 12?

Dan bent u op 13 september van harte welkom op het inloopmoment van 20.00-21.00 uur.

Locatie informatieavond

Het Trefpunt aan het Branderf 3 in Heenvliet.