Kunt u deze email niet goed lezen? Bekijk in uw browser
  19/06/2024
 

Informatiebulletin Koninginnehof februari 2020

In deze nieuwsbrief informeren we u over de huidige stand van zaken van het project Koninginnehof in Zuidland.

Archeologisch onderzoek

In december heeft een archeologisch onderzoek plaatsgevonden op het toekomstige bouwterrein. Bij de afgraving zijn Romeinse greppels gevonden. Dit geeft geen consequenties voor de start van de bouw van Koninginnehof. Het archeologisch team zoekt nog wel verder uit hoe oud de greppels zijn.

Zienswijze op voorontwerp bestemmingsplan

In de periode van 25 november tot en met 6 januari 2020 kon een zienswijze worden ingediend op het gepubliceerde voorontwerpbestemmingsplan. Wederom een spannende periode. Ook dit keer is door een omwonende van het toekomstige bouwterrein gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. De gemeente heeft de zienswijze behandeld en de indiener is gehoord. De gemeente is tot de conclusie gekomen dat de ingediende zienswijze niet heeft geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Begin april neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Omleggen kabels en leidingen in opdracht van gemeente Nissewaard

Evides start op woensdag 1 maart met het aanpassen en verwijderen van de waterleiding rondom het toekomstige bouwterrein. De werkzaamheden starten op de kruising van de Julianastraat met de Emmastraat. De vergunning voor het omleggen van de kabels door Stedin is ook verleend, maar de startdatum is nog niet bekend. Omwonenden worden door de gemeente of Stedin geïnformeerd.

Verkoop woningen

Op het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief zijn er nog twee eengezinswoningen (tussenwoning) van de 17 koopwoningen beschikbaar voor verkoop. Deze staan echter wel onder optie. Op www.funda.nl vindt u meer informatie. Ook kunt u bij interesse contact opnemen met de verkopende makelaar: Toussaint en Van Wijk.

Vervolgstappen

Omdat er in de tussenliggende periode niet veel veranderd is, is het een korte nieuwsbrief. We hopen u in de komende periode weer van meer nieuws te kunnen voorzien.

woonstichting De Zes Kernen
Gemeenlandsedijk Zuid 12a
3216 AH Abbenbroek
T (0181) 668 222
  Telefonische bereikbaarheid
ma - vr 09.00 tot 12.00 uur
   
 
 
Uitschrijven