Kunt u deze email niet goed lezen? Bekijk in uw browser
  19/06/2024
 

Informatiebulletin Koninginnehof december 2019

In deze nieuwsbrief informeren we u over de huidige stand van zaken van het project Koninginnehof in Zuidland.


Aannemings- en koopovereenkomst getekend

Op woensdag 11 december heeft onze woonstichting samen met bouwonderneming Stout BV de aannemingsovereenkomst voor de bouw van 6 seniorenwoningen en 26 beneden-, bovenwoningen getekend. Met Herkon B.V. werd de koopovereenkomst voor de bouwgrond gesloten.


Verkoop woningen gestart

Op woensdagavond 11 december 2019 is de verkoop van de 7 eengezinswoningen en 10 seniorenwoningen van start gegaan. De avond in het Atrium van Bernissesteyn is goed bezocht. Wilt u zich nog inschrijven voor een koopwoning? De inschrijfperiode eindigt op woensdag 18 december om 17.00 uur. Inschrijven kan door middel van het inschrijfformulier. U kunt dit formulier en de verkoopdocumenten opvragen bij de makelaars van Toussaint & Van Wijk in Spijkenisse.


Archeologisch onderzoek

Komende donderdag 19 december wordt gestart met de voorbereidingen voor het archeologisch onderzoek. Dat betekent dat er sleuven worden gegraven op het toekomstige bouwterrein van 50 bij 4 meter. De afgraving vindt plaats aan de kant van de Julianastraat. Na onderzoek kan de archeologische waarde van de grond worden vastgesteld. De gemeente beoordeelt vervolgens de uitkomsten.


Vervolgstappen

Op 25 november 2019 is het Ontwerp-Bestemmingsplan gepubliceerd op de site van gemeente Nissewaard nadat het behandeld was in het college van Burgemeesters en Wethouders. Op www.nissewaard.nl/ruimtelijkeplannen is het voorontwerpbestemmingsplan in te zien. Daarnaast gaan Stedin en Evides in opdracht van de gemeente de kabels en leidingen omleggen. Deze werkzaamheden gaan van start in het eerste kwartaal. Omwonenden worden hierover verder door de gemeente geïnformeerd.


Meer informatie

Op onze website www.dezeskernen.nl vindt u alle gedeelde informatie over de huurwoningen.
Kijk op  https://www.koninginnehofzuidland.nl voor meer informatie over de koopwoningen.

woonstichting De Zes Kernen
Gemeenlandsedijk Zuid 12a
3216 AH Abbenbroek
T (0181) 668 222
  Telefonische bereikbaarheid
ma - vr 09.00 tot 12.00 uur
   
 
 
Uitschrijven