Kunt u deze email niet goed lezen? Bekijk in uw browser
  19/06/2024
 

Informatiebulletin Koninginnehof november 2019

In deze nieuwsbrief informeren we u over de huidige stand van zaken van het project Koninginnehof in Zuidland


Inspraakreactie op bestemmingsplan

Zoals u in het informatiebulletin van september heeft kunnen lezen, is er op dinsdag 20 augustus bezwaar gemaakt tegen het voorontwerp bestemmingsplan. Inmiddels hebben wij een gesprek gehad met de indiener en met de gemeente. We onderzoeken op dit moment wat we kunnen doen met de uitkomsten van het gesprek en het ingediende bezwaar. Vanwege de inspraakprocedure kon het ontwerp-bestemmingsplan nog niet worden behandeld in het college van Burgemeesters en Wethouders

Stikstof Depositie

Wat ook voor een vertraging in het proces heeft gezorgd is de stikstofuitspraak van de Raad van State. Tot 16 september 2019 lag de vergunningverlening helemaal stil. Ook projecten die geen schadelijk effect op natuur hebben, werden vertraagd. Inmiddels is voor project Koninginnehof de stikstofdepositie berekend. De uitkomst heeft geen gevolgen voor de bouwaanvraag. Ook de PFAS-waarde valt onder de risicogrens.

Onderhoud bouwlocatie

Komende maandag 11 november wordt, na het uitvoeren van een Flora- en Fauna onderzoek naar diersoorten die mogelijk een winterslaap houden, het gras op de toekomstige bouwlocatie handmatig gemaaid. Ook worden het opschot en de zaailingen meegenomen bij het maaien en worden de takken van te dikke struiken afgezaagd en versnipperd. Deze werkzaamheden worden verricht door Aannemersbedrijf T.C. Kap en Zoon VOF en Minekus.

Vervolgstappen

Binnenkort wordt gestart met het archeologisch onderzoek om de archeologische waarde van het toekomstige bouwterrein te kunnen vaststellen. Dit onderzoek is onderdeel van het bestemmingsplan. De gemeente beoordeelt vervolgens aan de hand van het rapport of de archeologische waarde van het terrein in voldoende mate is vastgesteld. Daarnaast zijn we in overleg met Evides aan het onderzoeken hoe en waar we de huidige waterleiding kunnen omleggen.

Meer informatie

Op onze website www.dezeskernen.nl vindt u alle gedeelde informatie over de huurwoningen. Donderdag 7 november 2019 heeft Herkon B.V.  ge├»nteresseerden door middel van een mail uitgenodigd voor de start van de verkoop op woensdag 11 december in het Atrium van Bernissesteyn. Kijk op  https://www.koninginnehofzuidland.nl voor meer informatie over de koopwoningen.

woonstichting De Zes Kernen
Gemeenlandsedijk Zuid 12a
3216 AH Abbenbroek
T (0181) 668 222
  Telefonische bereikbaarheid
ma - vr 09.00 tot 12.00 uur
   
 
 
Uitschrijven