Kunt u deze email niet goed lezen? Bekijk in uw browser
  25/05/2024
 

Informatiebulletin Koninginnehof maart 2019

In deze nieuwsbrief informeren we u nader over de huidige stand van zaken rondom het project Koninginnehof in Zuidland.

Stand van Zaken

Het nieuwbouwplan Koninginnehof is in de volgende fase aangekomen. Op 18 december 2018 heeft de Welstandscommissie een positief advies uitgebracht naar aanleiding van het definitieve ontwerp. Zij hebben ons als aandachtspunten 'het groen' en 'het gevelbeeld' meegegeven:

  • Groen is een gezamenlijk streven van de gemeente Nissewaard en van woonstichting De Zes Kernen. Groen is belangrijk voor het aanzien, maar ook voor zaken als waterbeheer. In de uitwerking van het plan voor het openbaar gebied zal dit aspect dan ook veel aandacht krijgen.
  • Het gevelbeeld krijgt een aantal accenten. Deze zijn inmiddels verwerkt in de plannen
Definitief Ontwerp

Met de aanbevelingen vanuit de Welstandscommissie wordt verder gewerkt aan het definitief ontwerp van het nieuwbouwplan. Hierin is ook het advies opgenomen dat we hebben ingewonnen over diverse aspecten, zoals installaties en zonnepanelen. Al deze zaken moeten ervoor zorgen dat Koninginnehof straks gasloos kan worden opgeleverd. Zowel de begroting als het definitieve ontwerp van Koninginnehof zijn nu bijna gereed.

Bestemmingsplan

Gelijktijdig is de aanvraag voor de wijziging van het bestemmingsplan voorbereid. De meer dan zeventig pagina's tellende nota gaat in op alle wettelijke en andere aspecten rondom de ruimtelijke ordening. Onderwerpen als waterbeheer en milieu zijn getoetst aan de regelgeving en de (regionale) woonvisie. De concept aanvraag is gereed om door de projectgroep te worden beoordeeld. Dit is een proces dat de komende maanden doorloopt.

Intussen voeren wij verdere besprekingen met de gemeente over alle onderwerpen die aan bod komen in de (zogeheten anterieure) overeenkomst die bij ieder bouwproject tussen gemeente en wooncorporatie of ontwikkelaar wordt gesloten. Ook ronden we in de komende maanden de onderhandelingen af over de grond- en bouwkosten voor zowel de huur- als koopwoningen.

Vervolg

In de volgende nieuwsbrief verwachten we u te kunnen informeren over zaken die voor geïnteresseerde kopers en huurders interessant zijn. We gaan ervanuit dat we dan ook de concrete datum kunnen noemen waarop de Omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente, waardoor we meer zicht te krijgen op de verdere projectplanning. Dit is overigens zeer afhankelijk van hoe snel het proces rondom de Omgevingsvergunning en de wijziging van het bestemmingsplan kan worden doorlopen.

We houden u op de hoogte en hopen u snel weer meer te kunnen laten weten!

woonstichting De Zes Kernen
Gemeenlandsedijk Zuid 12a
3216 AH Abbenbroek
T (0181) 668 222
  Telefonische bereikbaarheid
ma - vr 09.00 tot 12.00 uur
   
 
 
Uitschrijven