Kunt u deze email niet goed lezen? Bekijk in uw browser
  19/06/2024
 

Definitief ontwerp Koninginnehof

Zoals aangekondigd is ons definitieve ontwerp klaar. Eind vorige week zijn de laatste wijzigingen aangebracht. De volgende stap is reeds ingezet; het voorleggen van het ontwerp aan de Welstandcommissie.
De behandeling vindt nog in december plaats. Zodra dit advies bekend is, gaat de volgende fase in: de aanvraag Omgevingsvergunning en RO procedure.

De belangrijkste verschillen met het voorlopige ontwerp zijn:

  1. Het appartementencomplex kan om diverse redenen niet worden gerealiseerd. Dat hangt samen met het gasloos en energieneutraal bouwen en resulteerde in te hoge bouwkosten per woning.
  2. Ter vervanging hiervan komen er meer boven-benedenwoningen en is het blok opgeknipt. Stedenbouwkundig past dit beter bij de omgeving en doet ook recht aan het gewenste accent op de kop van deze nieuwe buurt. Er staan nu 13 boven- en 13 benedenwoningen ingetekend in een blok van 2 x 4 en een blok van 2 x 9 woningen.
  3. Het parkeren aan de Wilhelminastraat en Emmastraat is gewijzigd in langsparkeren. Dat betekent dat de huidige bewoners gewoon voor de deur parkeerruimte houden. Ook aan de Julianastraat is het langsparkeren.
  4. Het koopaanbod seniorenwoningen is verdubbeld van 5 naar 10 (de twee grijs/zwarte blokken tegenover elkaar).
  5. De 7 eengezinswoningen worden in verschillende groottes aangeboden; de twee kopwoningen zijn groter dan de vijf tussenwoningen.
  6. Het totaal aantal woningen komt daarmee op 49, waarvan 32 huurwoningen en 17 koopwoningen.
  7. De entree van het binnen gebied is opgeschoven. De verkeersbelasting van de Emmastraat is daardoor ook lager. Ook een voordeel is dat de straat vanaf de kerk naar de Emmastraat nu een wandelroute is geworden.
  8. Het totale aantal parkeerplaatsen wordt beoordeeld in de RO-procedure (Ruimtelijke Ordening).
  9. De woningen, tuinafscheidingen en bergingen zijn nog geoptimaliseerd zonder in te boeten op kwaliteit.
  10. De gemeente heeft alvast de plaatsen voor de containers restafval bedacht; deze zijn ook ingetekend.

We houden u per fase op de hoogte.

Fijne feestdagen gewenst !

Situatie Koninginnehof

woonstichting De Zes Kernen
Gemeenlandsedijk Zuid 12a
3216 AH Abbenbroek
T (0181) 668 222
  Telefonische bereikbaarheid
ma - vr 09.00 tot 12.00 uur
   
 
 
Uitschrijven