Kunt u deze email niet goed lezen? Bekijk in uw browser
  19/06/2024
 

Koninginnehof

Dat wordt de naam van de nieuwbouwlocatie aan de Julianastraat/Emmastraat/Wilhelminastraat in Zuidland. Inmiddels hebben we in drie kort opeenvolgende bijeenkomsten het concept structuurontwerp van de architect besproken. Daarbij waren de bouwer Stout en de gemeente ook aanwezig. Ons doel is om er een mooi wijkje van te maken waar meerdere doelgroepen prettig kunnen wonen. We richten ons op drie doelgroepen: senioren, startende gezinnen en 1 en 2 persoonshuishoudens.

Invulling van de locatie
Er zijn een paar opgaven die extra aandacht vergen. Dat is in de eerste plaats de invulling van de locatie. Het is een behoorlijke oppervlakte en wordt wel een apart wijkje, maar moet toch ook goed aansluiten bij de rest van de omgeving. Voor één complex wordt de laatste hand aan het schetsontwerp gelegd. Door de gemeente zijn stedenbouwkundige randvoorwaarden geformuleerd en uiteraard wordt het bestaande bestemmingsplan bij de studie betrokken.

Parkeren
Ook het parkeren is een belangrijk punt. De parkeernormen voor nieuwbouwprojecten zijn per type woning door de gemeente voorgeschreven en dat leidt tot meer parkeerplaatsen dan in de vroegere situatie. Zowel de specifieke plekken als het aantal wordt nader bestudeerd. De gemeente moet wel instemmen met het plan en daar horen de parkeerplaatsen gewoon bij.

Ontwerp
Het ontwerp wordt nu binnen de gemeente besproken en voor verder advies voorgelegd aan diverse afdelingen. Het gaat hier onder andere over verkeer, openbare ruimte en groen, vuilophaal, riolering, kabels en leidingen. Het aantal woningen in dit ontwerp komt boven de vijftig uit, maar het aantal is nog niet definitief.

Bloemenweelde
Er zijn geen andere suggesties binnengekomen, dus gaan wij binnenkort het braakliggend terrein samen met de Nederlandse Bijen Vereniging opvrolijken met een bloemenweelde. Voordat het terrein gereedgemaakt gaat worden voor het inzaaien, gaat firma Deta Milieu eerst nog een bodemonderzoek uitvoeren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in de maand april.

Informatie
Zodra wij het structuurontwerp in concept voldoende hebben uitgewerkt, kunnen geïnteresseerden het ook bekijken. Er hebben zich hiervoor al 100 gemeld en u kunt zich nog steeds via onze website opgeven voor informatie over dit nieuwbouwproject. U ontvangt dan ook een uitnodiging voor een inloopavond die wij in april/mei gaan organiseren. Wij zijn benieuwd naar de reacties.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Gertjan van Nikkelen Kuijper. Hij is van maandag t/m donderdag tussen 9.00 – 10.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0181-668227. Wilt u liever langskomen, dan adviseren wij u eerst een afspraak te maken.

woonstichting De Zes Kernen
Gemeenlandsedijk Zuid 12a
3216 AH Abbenbroek
T (0181) 668 222
  Telefonische bereikbaarheid
ma - vr 09.00 tot 12.00 uur
   
 
 
Uitschrijven