Jaarverslag 2019

Elk jaar schrijven wij ons jaarverslag. Hierin vertellen we wat we het afgelopen jaar hebben gedaan. In het eerste deel van het jaarverslag (het Bestuursverslag) leggen we uit wat onze doelstellingen zijn, wat we deden op het gebied van investeringen en hoe het financieel gaat met De Zes Kernen. Ook doet de Raad van Commissarissen verslag van wat zij hebben gedaan en besproken.

U leest in het Volkshuisvestelijk verslag over onze kerntaak: het verhuren van sociale huurwoningen en hoe we omgaan met leefbaarheid, wonen en zorg en wat er binnen onze organisatie gebeurd.

Het jaarverslag over 2019 is donderdag 18 juni 2020 vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen en daarna door de accountant gewaarmerkt.
Interesse in ons jaarverslag over 2019? Download hier het jaarverslag 2019.