De spelregels gaan over de manier waarop corporaties inzake de woonruimtebemiddeling van hun sociale huurwoningen met woningzoekenden, met huurdersorganisaties, met elkaar en met de gemeenten omgaan. Ze beslaan het gehele bemiddelingsproces: van de oriëntatiefase tot het ondertekenen van het huurcontract.

De spelregels zijn noodzakelijk voor een klantvriendelijke en efficiënte woonruimtebemiddeling. Het zijn transparante, voor iedereen toegankelijke spelregels waarmee corporaties woningzoekenden, huurdersorganisaties en gemeenten laten zien welke doelen zij nastreven en hoe de corporaties deze doelen realiseren.

Lees hier alles over de spelregels.